Ministerstvo práce pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou navýši financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR). Zmena by mala platiť od júla tohto roka. Informovalo o tom ministerstvo práce.


Zmena sa podľa ministerstva dotkne len dvoch centier, ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa, Spišská Nová Ves a Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Turzovka.

V novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa navrhuje zvýšiť maximálnu výšku finančného príspevku na jedno miesto o 40 percent. Ročne pôjde o sumu viac ako 240-tisíc eur. Pre tento rok, ak zákon vstúpi do platnosti od júla, to bude vyše 100-tisíc eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: