Stavebná produkcia v apríli tohto roka klesla medziročne o 2,7 percenta a dosiahla hodnotou takmer 457 miliónov eur. Po dvoch mesiacoch rastu tak stavebná produkcia v stálych cenách znova nedokázala vyprodukovať hodnotu ako pred rokom. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Celkový výsledok ovplyvnil najmä medziročný pokles rozhodujúcich stavebných prác v tuzemsku o 2,9 percenta. Nižší výkon je výsledkom najmä spomalenia o 2,8 percenta v novej výstavbe. Tá tvorila približne 68-percentný podiel domácej produkcie.

Z hľadiska výrobného zamerania podielovo významnejšie práce na budovách medziročne mierne stúpli (o 1,1 %) a práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, prepadli o 11 percent. Celkový výsledok odvetvia v apríli nepodržali ani práce v zahraničí, ktoré mierne klesli (o 1,1 %).

V súhrne za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahla stavebná produkcia objem 1,6 miliardy eur a medziročne sa zvýšila o 0,5 percenta. Znížil sa objem prác na novej domácej výstavbe o 0,5 percenta, práce na opravách a údržbe boli v nepatrnom raste o 0,7 percenta. Práce v zahraničí mali v súhrne medziročný rast takmer 13 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: