Stavebná produkcia v máji tohto roka dosiahla 520,8 milióna eur a oproti vlaňajšiemu máju vzrástla o 2,5 percenta. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,4 percenta vyššia aj oproti aprílu tohto roka. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Rast stavebníctva v piatom mesiaci podľa štatistikov ovplyvnila najmä medziročne vyššia rozhodujúca tuzemská produkcia, ktorá vzrástla o šesť percent. Jej celkový vývoj ovplyvnilo najmä zvýšenie objemu stavebných prác na podielovo významnejšej novej výstavbe o 8,8 percenta. Naopak opravy a údržba medziročne poklesli o 1,3 percenta a brzdili celkový májový rast stavebníctva.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorí viac ako dvojtretinový podiel. Práce v zahraničí, ktoré pomáhali stavebníctvu v predošlom roku, znížili svoj objem a medziročne zaznamenali pokles o 23,8 percenta. Zahraničné výkony tvorili necelých deväť percent z celkového objemu stavebnej produkcie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: