Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Pripomína im to rezort školstva. Termín na podanie žiadosti je do 3. mája 2022.


Podmienkou na získanie štipendia je, aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.

Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky v štátnej správe. V tomto roku sa výber uskutočňuje na 28 možných pozícií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: