Priemyselným firmám sa darí navyšovať svoje príjmy. Tržby v priemysle v júli zaznamenali medziročný rast tržieb o 4,3 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Priemysel predstavuje najdôležitejšie odvetvie v štruktúru slovenskej ekonomiky. Podľa Štatistického úradu sa pozitívny výsledok prejavil v deviatich zo 16 sledovaných priemyselných odvetví

„Z odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie bolo zaznamenané v dodávke elektriny a plynu o 19,5 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, v ostatnej výrobe o 19,9 %, vo výrobe strojov o 9,9 %, ako aj v dodávke vody o 5,4 %,“ vraví hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Naopak výrazne klesli tržby vo výrobe počítačových výrobkov (o 24,8 %) a vo výrobe koksu a ropných produktov (o 21,9 %). „Smerodajný bol taktiež pokles vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,1 %, vo výrobe drevených výrobkov o 3,4 %, ako aj vo výrobe potravín s poklesom o 0,5 %,“ dodala J. Morháčová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: