UniCredit bude spolupracovať Teach For All v siedmich krajinách. Okrem Slovenska to bude aj Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Taliansko a Rumunsko. K týmto krajinám by malo čoskoro pribudnúť aj Srbsko.


V rámci Teach For All pracuje vyše 4 000 učiteľov, ktorí pozitívne ovplyvnili už viac ako 300-tisíc študentov v Európe. Vďaka spolupráci s UniCredit získa táto organizácia zdroje a podporu pri odbornej príprave zapojených učiteľov s cieľom ďalej posilňovať miestne komunity a meniť koncepciu vzdelávacích systémov v oblastiach s nedostatočným financovaním a pomôže aj pri tvorbe inkluzívnejšieho školského prostredia, ktoré bude každoročne ponúkať kvalitné vyučovanie pre všetky deti.

„Žiaden iný faktor nerozhoduje o budúcom úspechu nášho kontinentu viac ako vzdelávanie a rozvoj našich mladých ľudí. Za týmto účelom musíme zvyšovať kvalifikáciu učiteľov, podporovať ich a poskytnúť im všetko, čo potrebujú, aby boli čo najlepšími pedagógmi,“ povedal generálny riaditeľ skupiny UniCredit Andrea Orcel.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: