Kartová spoločnosť Mastercard a Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) podpísali zmluvu o partnerstve. Na jej základe budú vzájomne koordinovať svoje ciele v boji proti počítačovej kriminalite v európskych krajinách.

„Je úplne zjavné, že boj s podvodníkmi a hackermi vyžaduje spoločné a koordinované úsilie naprieč kontinentom. Naše partnerstvo s Europolom je tak v súčasnej situácii  jasným signálom jednoty európskych krajín. Partnerstvo obom stranám umožní získať komplexný obraz, nasadzovať spoločné zdroje a spoločne uplatňovať tie najúčinnejšie spôsoby boja s kyberkriminalitou,“ povedal európsky prezident spoločnosti Mastercard Mark Barnett.

Mastercard oznámil, že v rámci vzájomnej spolupráce budú mať obe organizácie možnosť skúmať a spoločne analyzovať nové hrozby, koordinovať špecificky zamerané pracovné skupiny a poskytovať predpovede ohľadom možných budúcich hrozieb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: