Úrad na ochranu oznamovateľov v súčasnosti oslavuje prvé výročie svojho vzniku. Počas prvého roka sa na neho obrátilo 300 ľudí, ktorí sa chceli poradiť o svojom prípade alebo oznámiť skutky, ktoré považovali za trestné. Úrad v súčasnosti spúšťa kampaň, ktorá má povzbudiť ľudí, aby sa nebáli nahlásiť korupciu.


Celkovo tím právnikov úradu počas prvého roku fungovania intenzívne riešil 95 podnetov. Zároveň počas roka pribudlo 17 chránených oznamovateľov. Ide o zamestnancov, ktorí podali kvalifikované oznámenie o podozrení z porušenia zákona a následne im prokurátor alebo správny orgán udelili tento status. Znamená to, že ak by im chcel dať zamestnávateľ napríklad výpoveď, alebo ich preradiť na iné miesto alebo znížiť plat, potrebuje na to súhlas úradu.

Vďaka ľuďom, ktorí sa obrátili na Úrad na ochranu oznamovateľov v súčasnosti prebieha desať trestných konaní. Jedným z nich je aj prípad Márie Koránovej. Pracovala ako hlavná ekonómka v Záchrannej službe Košice a od prokuratúry získala status chráneného oznamovateľa. Podľa úradu Z. Koránová oznámila polícii podozrenia, ktoré sa týkali ekonomickej trestnej činnosti. Následne jej bolo zrušené pracovné miesto “z organizačných dôvodov”. Po doručení výpovede sa obrátila na Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý po dôkladnom naštudovaní jej prípadu výpoveď pozastavil. Vďaka tomu je stále zamestnaná a aj keď jej zamestnávateľ neprideľuje prácu, dostáva naďalej plnú mzdu.

„V akej spoločnosti budeme žiť, závisí aj od toho, ako sa v kritických chvíľach zachováme. Ďakujem preto všetkým oznamovateľom, ktorí sa postavili za správnu vec,“ povedala predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: