Úrady práce vyplatia jednorazovo rodičom prvákov aj tento rok zvýšený prídavok na dieťa. Rodičom má pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, bez potreby podávania žiadosti. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).


Rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatí úrad práce popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 106,33 eura. Celková sume prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo v septembri do prvého ročníka tak bude 136,33 eura.

Rodičom bude zvýšený prídavok automaticky vyplatený v mesiaci október. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: