Prídavok na dieťa by sa mal od júla tohto roka zvýšiť na sumu 30 eur mesačne a od januára budúceho roka na sumu 50 eur mesačne. Vyplýva to z návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý predložilo ministerstvo financií. Návrh už v stredu 18. mája schválila vláda a aktuálne o ňom v takzvanom skrátenom konaní rokuje aj parlament.


Ministerstvo financií zároveň navrhuje zrušiť jednorazové prilepšenie pre rodičov prvákov a automatický rast prídavku. Prídavok na dieťa sa totiž už tri roky jednorazovo zvyšuje o vyše sto eur rodičom, ktorí v septembri do školy posielajú prvákov základnej školy. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca v októbri.

Od januára tohto roka jednorazový príspevok stúpol na sumu 106,33 eura. Rodičia oň nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra. Ak prejde návrh novely zákona z dielne ministerstva financií, rodičia prvákov tento príspevok dostanú poslednýkrát na jeseň tohto roka. Od roku 2023 sa už vyplácať nebude.

Ľudia sa tiež po schválení zákona už nebudú môcť spoliehať na automatický rast prídavku podľa sumy životného minima. Od budúceho roka má jeho novú výšku nastaviť vždy vládne nariadenia k 1. januáru. To v praxi znamená, že o jeho novej výške budú rozhodovať vždy vládne garnitúry, ktoré ho zvyšovať nemusia.

Prídavok na dieťa bude dvojnásobný

Prídavok na dieťa by sa tak mal podľa návrhu zákona od júla 2022 zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na sumu 30 eur mesačne. Od januára budúceho roka by mal potom stúpnuť zo sumy 30 eur na 50 eur mesačne. Ide o dávku, ktorou štát podľa zákona prispieva na výchovu a výživu dieťaťa. Prídavok má sčasti slúžiť aj na pomoc s nákupom školských potrieb.

Rodičia majú na prídavky nárok až dovtedy, kým nemá ich dieťa viac ako 25 rokov. Podmienkou je, že napríklad ešte chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy, prípadne nemôže študovať alebo pracovať kvôli vážnej chorobe či úrazu.

Ak dieťa napríklad navštevuje základnú školu pre zdravotne znevýhodnených, rodič môže prídavok poberať až kým dosiahne 25 rokov. Ak mu lekár potvrdil, že kvôli dlhodobo zlému zdraviu nemôže študovať alebo pracovať, prídavok sa poberá len do jeho plnoletosti.

Rodičia nemôžu žiadať štát o prídavky napríklad vtedy, ak ich dieťa poberá invalidný dôchodok alebo už dokončilo druhý stupeň štúdia na vysokej škole. To v praxi znamená, že už získalo magisterský alebo inžiniersky titul.

O prídavok sa žiada pomocou písomnej žiadosti na úrade práce alebo elektronicky cez stránku slovensko.sk.

  • Prídavok na dieťa od 1. januára 2022: 25,88 eura mesačne
  • Prídavok na dieťa od 1. júla 2022: 30 eur mesačne
  • Prídavok na dieťa od 1. januára 2023: 50 eur mesačne
Prídavok na dieťa
Prídavok na dieťa by sa mal zdvojnásobiť. (Ilustračné foto: Freepik)

Príplatok sa nebude zvyšovať automaticky

Návrh ministerstva financií by mal zmeniť aj príplatok k prídavku na dieťa. Aj pri ňom sa zruší automatický rast a vláda by mala po novom o jeho výške rozhodovať nariadením spolu určením výšky prídavku na dieťa.

Príplatok k prídavku je od januára tohto roka na úrovni 12,14 eura mesačne. Môžu ho poberať v podstate len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Zároveň môžu poberať prídavky. Ide o ľudí, ktorí sú napríklad na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí.

  • Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 2022: 12,14 eura mesačne

Nárok majú aj rodičia, ktorí nepracujú. Štát sa v týchto prípadoch pozerá napríklad aj na to, či druhý rodič, manžel či manželka žiadateľa nemá príjem. Druhý rodič totiž môže normálne zarábať a uplatňovať si aj daňový bonus na dieťa. V nároku na príplatok k prídavku pre druhého rodiča to nie je prekážka. Tlačivo žiadosti sa podáva na tom úrad práce, ktorý vypláca aj prídavok na dané dieťa.

Po novele zákona by sa tiež mali v tomto roku poslednýkrát vyplácať jednorazové príspevky na školské potreby pre rodičov prvákov. Keďže sa od júla prídavok na dieťa zvýši, rodičia by mali dostať aj vyššiu sumu, než s akou sa pôvodne počítalo.

Ak pošlú svoje dieťa do prvého ročníka základnej školy v štandardnom termíne v septembri, v októbri by mali dostať príspevok s prídavkom na úrovni 136,33 eura. Ďalšie mesiace už budú dostávať prídavok na dieťa v klasickej výške ako pri iných deťoch.

  • Príspevok na školské potreby v roku 2022: 106,33 eura (jednorazovo v októbri)
  • Rodičia prvákov dostanú v roku 2022: 136,33 eura (jednorazovo v októbri)

Dávka je flexibilná

Prídavky nemusia poberať len biologickí rodičia, ale aj ľudia, ktorí dostali dieťa do starostlivosti. Môže ho poberať aj dieťa samo na seba. To platí len v prípade, že jeho rodičia zomreli, alebo dieťa vstúpilo do manželstva. Podmienky počítajú aj s prípadmi, kedy dieťa poberá prídavok samo, pretože má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti.

Prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom. Vždy ho môže poberať len jeden z rodičov. Ak sú rozvedení, prípadne majú striedavú starostlivosť, môžu sa striedať aj v poberaní prídavku. Ide o otázku dohody alebo rozhodnutia súdu. Striedať sa môžu maximálne po šiestich mesiacoch.

Dôležitou podmienkou je tiež spoločná trvalá alebo prechodná adresa dieťaťa a rodiča. O prídavky rodičia prídu vtedy, ak je dieťa vo väzení alebo v ústavnom zariadení. Rovnako im štát nepošle prídavky, ak žije rodič aj dieťa v štáte mimo európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a zároveň nemajú slovenské zdravotné poistenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: