Jednorazový príspevok pre rodičov, seniorov, opatrovateľov, pre domácnosti v hmotnej núdzi, ale aj vyšší daňový bonus na deti. Tak vyzerá základ pomoci pre ľudí, ktorá im má sčasti pomôcť prekonať dôsledky zdražovania. Vládna koalícia takzvaný inflačný balík pomoci predstavila po veľkonočných sviatkoch. Malo by ísť o kombináciu jednorazovej a dlhodobej pomoci.

Napriek tomu, že jednorazový príspevok bude na úrovni sto eur, niektoré domácnosti by mali aj vďaka kombinácii s bonusom získať štvornásobok tejto hodnoty. „Jednotlivé príspevky je možné kombinovať v závislosti od toho, do ktorej kategórie daná osoba alebo rodina patrí,“ vysvetľuje tlačové oddelenie rezortu práce Finsideru. Niekto tak bude zapadať do viacerých skupín.

Celkovo má ísť na pomoc v tomto roku 260 miliónov eur, v budúcom až jedna miliarda eur. Všetky predstavené opatrenia ešte musia prejsť v parlamente a podpísať ich musí aj prezidentka. Vládna koalícia to chce stihnúť tak, aby sa príspevky vyplácali začiatkom leta.

Jednorazový príspevok (ne)bude sto eur

Z celkovej sumy pomoci má ísť na jednorazové príspevky približne 108 miliónov eur. Najväčšiu časť z toho odhryzne jednorazové zvýšenie rodinných prídavkov na úroveň sto eur. Dostane ho každý rodič, ktorý má na prídavok nárok. Malo by ich byť 661-tisíc a štát za to zaplatí celkovo 83 miliónov eur.

Samostatný jednorazový príspevok vo výške sto eur dostanú aj domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, seniori starší ako 60 rokov a poberatelia opatrovateľských príspevkov a osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

SkupinaVýška príspevkuPočet poberateľovVýdavky štátu
Poberatelia prídavku na dieťaJednorazové vyplatenie prídavku vo výške 100 eur661 000 rodičov83 miliónov eur
Seniori nad 60 rokovJednorazový príspevok 100 eur102 000 seniorov10,2 milióna eur
Domácnosti v hmotnej núdziJednorazový príspevok 100 eur58 000 domácností5,8 milióna eur
Opatrovatelia a osobní asistenti osôb s ŤZPJednorazový príspevok 100 eur80 000 ľudí8 miliónov eur
Náhradní rodičiaJednorazový príspevok 100 eur7 500 rodičov750 000 eur
Zdroj: MPSVaR (jednorazový príspevok)

Okrem toho by mal sa v rámci dlhodobých opatrení zvyšovať daňový bonus na deti. Od 1. júla tohto roka by tak mal byť bonus na deti do šesť rokov na úrovni 70 eur, na deti od šesť do 15 rokov rovnako v sume 70 eur a na deti nad 15 rokov zase na úrovni 40 eur mesačne.

Keď sa príspevky a bonus budú kombinovať, môže jedna domácnosť získať aj vyššiu sumu pomoci. „V jednej domácnosti môžu byť naraz podporené deti zvýšeným prídavkom, rovnako môže byť podporená aj rodina príspevkom v hmotnej núdzi. Aj rovnaká osoba môže byť podporená viacnásobne,“ tvrdí rezort práce.

Podľa ministerstva práce teda napríklad aj osamelá matka s jedným dieťaťom, ktorá navyše opatruje starého rodiča, bude mať nárok na zvýšený prídavok na dieťa aj na mimoriadny príspevok vo výške sto eur pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Ak je navyše v hmotnej núdzi, tak dostane ďalších sto eur.

Kto môže dostať viacnásobný jednorazový príspevok (príklady)

Príklad č. 1:

 • Rodina s jedným pracujúcim rodičom a s dvoma deťmi (5 rokov a 16 rokov).
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 2 x 100 € (zvýšenie o 148,24 €).
 • Nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa – 110 € (70 + 40) – (zvýšenie o 39,29 €)
 • Spolu vyplatených – 310 € (z toho inflačná pomoc 187,53 €).

Príklad č. 2:

 • Rodič bez príjmu s jedným dieťaťom (5 rokov).
 • Nárok na príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi – 100 €.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 100 € (zvýšenie o 74,12 €).
 • Spolu vyplatených – 200 € (z toho inflačná pomoc 174,12 €).

Príklad č. 3:

 • Rodina s jedným pracujúcim rodičom a s dvoma deťmi (5 rokov a 16 rokov) a druhý rodič opatruje starého rodiča.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 2 x100 € (zvýšenie o 148,24 €).
 • Nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa – 110 € (70 + 40) – (zvýšenie o 39,29 €).
 • Nárok na jednorazový príspevok ako poberateľ príspevku na opatrovanie – 100 €.
 • Spolu vyplatených – 410 € (z toho inflačná pomoc 287,53 €).

Aké opatrenia ešte ukázala vláda

Dlhodobé opatrenia obsahujú aj časť opatrení z daňovo-odvodovej reformy rezortu financií. Okrem dlhodobého zvýšenia daňového bonusu sa majú zvýšiť aj rodinné prídavky. Prvá vlna zvyšovania by mala prísť od júla tohto roka. Od začiatku budúceho roka by potom mali sumy rásť ešte raz.

Od júla má stúpnuť prídavok na dieťa na úroveň 30 eur. Od 1. januára 2023 potom stúpne z 30 eur na 40 eur. Od rovnakého dátumu sa zvýši daňový bonus na deti do šesť rokov z úrovne 70 eur na sto eur, na deti od šesť do 15 rokov rovnako zo sumy 70 eur na sto eur a na deti nad 15 rokov zase z úrovne 40 eur na 50 eur mesačne.

Od budúceho roka chce tiež štát poskytovať príspevok na služby deťom vo výške 60 eur. Dokopy tak majú pracujúci rodičia mesačne dostávať 200 eur na dieťa. Nepracujúci zase s prídavkom a príspevkom na služby deťom dokopy sto eur.

OpatreniaSuma od 1. júla 2022Suma od 1. januára 2023
Prídavok na dieťa30 eur40 eur
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov70 eur100 eur
Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov70 eur100 eur
Daňový bonus na dieťa nad 15 rokov40 eur50 eur
Služby deťom0 eur60 eur
Zdroj: MF SR

Už pred oznámením inflačnej pomoci viacerí vládni predstavitelia avizovali, že penzisti dostanú 13. dôchodok už v júni tohto roka. Tradične sa vypláca až na jeseň. Návrh pripravil rezort práce, ktorý počíta s možnosťou vyplatenia po častiach, ale aj v celku. Jeho minimálna výška sa bude odvíjať od životného minima, ktorého výška bude známa v máji.

Ako ďalšie opatrenie už bolo schválené zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien. Vďaka zvýšeniu súm stravného si podľa rezortu práce zamestnanci na stravnom ročne prilepšenia približne o 85 eur. Zvýšenie súm stravného i cestovných náhrad začne platiť už od 1. mája tohto roka.