Viac na stravu pri pracovnej ceste aj vyššia minimálna hodnota stravných lístkov. Stravné v roku 2022 sa rozhodol meniť minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa návrhu opatrenia z dielne jeho rezortu by sa mali sumy stravného zvýšiť pri všetkých hodinových úrovniach pracovnej cesty.

Konkrétne pri pracovnej ceste od päť hodín až 12 hodín trvania sa zvýši suma z 5,10 eura na šesť eur, pri služobke nad 12 do 18 hodín trvania zo sumy 7,60 eura na deväť eur a pri pracovnej ceste nad 18 hodín trvania z výšky 11,60 eura na 13,70 eura.

Keďže minimálna hodnota gastrolístka tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška stravného lístka by mala stúpnuť zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.

Rezort pri zvyšovaní vychádza z mesačného kumulovaného indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v slovenských reštauráciách za vlaňajší december. Ten dosiahol hodnotu 117,50 percenta, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu.

Navyše, stravné bolo naposledy zvýšené na základe indexu cien za február 2019. Nové sumy stravného by mali začať platiť od apríla či mája tohto roka.

Stravné v roku 2022

Výška stravného sa týka takmer všetkých zamestnancov. Každý z nich má totiž nárok na preplatenie jedla počas služobnej cesty. Slovenská legislatíva pritom upravuje, aká je výška náhrady podľa jej trvania. Rovnako sa zákon zaoberá aj zahraničnými služobkami, pri ktorých o výške stravného rozhoduje cieľová destinácia.

Napríklad pri tuzemskej pracovnej ceste majú ľudia nárok na stravné len v prípade, že trvá aspoň päť hodín a dlhšie. Samotná výška stravného je rozdelená do troch časových skupín. Začína sa na 5 až 12 hodín, pokračuje nad 12 až 18 hodín a končí nad 18 hodín trvania pracovnej cesty. Stravné sa počíta za každý kalendárny deň samostatne.

Zamestnávateľ ešte môže ľuďom sumy stravného krátiť, ak na služobnej ceste dostali stravu zadarmo. Pri raňajkách je to 25 percent, pri obede 40 percent a pri večeri 35 percent. Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného pri ceste nad 18 hodín.

Stravné v roku 2022
Stravné v roku 2022 by sa malo zvyšovať. (Ilustračné foto: Pexels)

V praxi sa to počíta tak, že napríklad za raňajky sa suma, o ktorú sa bude krátiť stravné vypočíta ako 25 percent zo sumy 13,70 eura. V praxi by sa teda zo stravného kvôli bezplatným raňajkám strhla suma 3,40 eura. Príležitostné občerstvenie ako káva či bageta napríklad zo strany hotela sa ako bezplatná strava neberie.

Podľa takto nastaveného systému by napríklad za trojdňovú cestu, ktorá v prvý deň trvala 16 hodín, druhý deň viac ako 18 hodín a tretí deň 14 hodín, dostal zamestnanec takmer 27 eur. Po zavedení zmien v sumách z dielne rezortu práce by to bolo už takmer 32 eur. Výsledky príkladu platia za predpokladu, že zamestnanec nemal bezplatné raňajky, obed či večeru.

ČasSuma v súčasnostiSuma podľa návrhu
5 až 12 hodín5,10 €6 €
12 až 18 hodín7,60 €9 €
nad 18 hodín11,60 €13,70 €
Zdroj: Slov-lex/stravné v roku 2022

Zahraničné stravné v roku 2022

Zmeny ministra práce by však v zásade nezmenili výšku stravného na služobnej ceste v zahraničí. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby stravného, ktorá môže byť pri každej krajine odlišná. Tak ako pri tuzemskej služobnej ceste platí, že sadzba sa mení podľa trvania služobky.

Pri trvaní do 6 hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad 6 až 12 hodín je stravné 50 percent zo základnej sadzby a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby stravného podľa krajiny. Napríklad pri Česku je to zhruba 24 eur, pri Belgicku zase 45 eur.

Prilepšia si ale zamestnanci, ktorí od firmy dostávajú stravné lístky. Ich minimálna hodnota by sa mala zvýšiť zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura. Príspevok na stravu od zamestnávateľa musí byť vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne do výške 55 percent zo sumy stravného za 5 až 12 hodín trvania pracovnej ceste. Maximálny príspevok na stravovanie by tak mal stúpnuť zo súčasných 2,81 eura na 3,30 eura.

Dôležité je to aj pre živnostníkov, ktorí si od 1. januára 2022 uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, pretože nemusia preukazovať výšku stravného dokladom. Doteraz totiž museli stravné preukazovať napríklad dokladom za nákup jedla z e-kasy alebo faktúrou za stravné lístky.

Podnikateľ si môže do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň sumu na úrovni 55 percent z hodnoty 5 až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty. Tiež tak stúpne zo súčasných 2,81 eura na 3,30 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: