Úrady práce by mali ľuďom v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa zaplatiť za kurzy podľa vlastného výberu. Informovalo o tom v tlačovej správe. Úrady už schválili vzdelávanie pre občanov za viac ako osem miliónov eur. Vzdelávacie kurzy sú určené zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť.


Úrady práce zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie. Medzi záujemcov o zamestnanie je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.

Medzi najžiadanejšie patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel. Ide najmä o vodičské oprávnenie skupiny C a D.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: