Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál Služby zamestnanosti o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe. Elektronizácia služieb má odľahčiť administratívu poskytovateľov a zefektívniť ich vzájomnú komunikáciu s úradmi.

Portál je vo vlastníctve a správe ministerstva práce a jeho dizajn a komponenty boli vytvorené podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel z dielne ministerstva investícií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: