Vláda na dnešnom rokovaní rozhodla o uvoľnení podmienok pre poskytnutie investičnej pomoci.


„Návrh nariadenia reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú aj v našom podnikateľskom sektore. Jedným z negatívnych dôsledkov tejto krízy je, žiaľ, aj znížená schopnosť podnikateľov realizovať nové investície alebo zvýšená opatrnosť podnikateľov v oblasti nových investičných aktivít. Vzhľadom na akútnu potrebu hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky tento návrh dočasne zmierňuje niektoré vybrané podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií a uchádzačov, ktorí sa budú o investičnú pomoc uchádzať,“ povedal minister hospodárstva Karel Hirman.

Minimálna výška obstaraného dlhodobého majetku sa vďaka zmene nariadenia zníži na polovicu a rovnako klesne aj minimálny počet vytvorených nových pracovných miest pre projekty technologických centier a centier podnikových služieb. Nová úprava takisto navrhuje dočasne upustiť od delenia investičných zámerov na zámery realizované v prioritnej oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb a zámery realizované v ostatných (neprioritných) oblastiach. Pri posudzovaní regionálneho prínosu investičného zámeru sa tak bude hľadieť na všetky zámery, akoby boli realizované v prioritnej oblasti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: