Železničná koľajová doprava je v kritickom stave a dlhodobo zanedbávaná. Len každé deviate koľajové vozidlo je nové alebo zmodernizované. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Vozový park Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky (ZSSK) v ostatných rokoch starol rýchlejšie, ako spoločnosť stíhala zabezpečiť nové vozidlá. Za obdobie rokov 2014 až 2021 použila ZSSK na modernizáciu vozového parku bezmála 818 miliónov eur, pričom až 83 percent financií tvorili európske zdroje.


Ako ukázala kontrola NKÚ, modernizácia osobných vlakových súprav neprebiehala plynulo a v súlade s dlhodobo udržateľnou stratégiou. Kontrola tiež potvrdila, že existujúci systém modernizácie vlakov je bez predvídateľného a dostatočného finančného krytia. K rizikám finančného riadenia prispieva skutočnosť, že spoločnosť v dôsledku legislatívnych zmien bez adekvátneho dofinancovania zabezpečuje bezplatný prevoz až jednej tretiny cestujúcich.

Národní kontrolóri preto parlamentnému výboru pre hospodárske záležitosti odporúčajú zaviazať ministerstvo dopravy vytvoriť finančne udržateľnú stratégiu rozvoja železničnej osobnej dopravy, vrátane stratégie modernizácie koľajových vozidiel.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: