Nominálne mesačné mzdy v júni tohto roka medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie reálne príjem stúpol iba zamestnancom v ubytovaní a v stavebníctve. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, sa pokles počtu zamestnaných zdynamizoval, pričom úbytok pokračoval už štvrtý mesiac za sebou. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Počet osôb zamestnaných v ubytovaní narástol o 9,5 percenta a v reštauráciách a pohostinstvách o 8,3 percenta. Rast zamestnanosti nad štyri percentá bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach a v dvoch zložkách vnútorného obchodu – v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode.

Nižší nárast zamestnanosti (do 3 %) bol v doprave a skladovaní, stavebníctve a vo veľkoobchode. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb na takmer dve percentá sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. Veľmi mierny pokles bol aj vo vybraných trhových službách.

Priemerná nominálna mesačná mzda v júni medziročne vzrástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dvojciferne rástli mzdy v ubytovaní (o 14,2 % na 941 eur), v stavebníctve (o 13,3 % na 926 eur) a v maloobchode (o 11,4 % na 971 eur). Pri zohľadnení inflácie sa reálne mzdy mierne zvýšili len v ubytovaní o 0,9 percenta a stavebníctve o 0,1 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: