Spoločnosť Brokeria zvýšila na konci marca základné imanie. Od 30. marca jej základné imanie dosahuje 42 501 eur. Predtým to bolo 30-tisíc.

Brokeria navýšila záklané imanie formou upísania nových akcií. Do 29. marca mala 10-tisíc akcií, od 30. marca ich je 14 167. Menovitá hodnota jednej akcie sa nezmenila a naďalej dosahuje tri eurá.

Spoločnosť Brokeria vznikla v roku 2016. Za firmou stoja Radoslav Červenec a Milan Repka. Obaja predtým pôsobili vo firme Fincentrum (dnešný Swiss Life Select). M. Repka vo Fincentre až do júla 2016 zastával pozíciu predsedu predstavenstva.

R. Červenec ako aj M. Repka sú dnes jediní dvaja členovia predstavenstva spoločnosti Brokeria. Predsedom predstavenstva je R. Červenec, ktorý je zároveň podľa registra právnických osôb jediným konečným užívateľom výhod firmy.

Aj keď firma pôsobí na sprostredkovateľskom trhu len pár rokov, dostala sa už medzi desať najväčších sprostredkovateľov na Slovensku. V roku 2019 jej patrilo ôsme miesto podľa výšky tržieb. Jej tržby z predaja služieb vtedy dosiahli 11,49 milióna eur a čistý zisk 0,64 milióna. Údaje za rok 2020 ešte nie sú k dispozícii.