Kapitálový fond Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), ktorý spravuje spoločnosť Enterprise Investors (EI), predal svoj podiel v spoločnosti Unilink. Ten okrem iného vlastní aj slovenskú sprostredkovateľskú spoločnosť Insia. Unilink sa stane súčasťou spoločnosti Acrisure. Ide o fintech, ktorý prevádzkujúcej jedného z desiatich najväčších sprostredkovateľov poistenia na svete.

PEF VIII predáva celý svoj podiel v Unilinku. Manažment spoločnosti sa nemení. Zmenu majiteľa musia odsúhlasiť ešte regulačné orgány. Hodnotu transakcie firmy nezverejnili.

EI investovala do spoločnosti Unilink v roku 2018 prostredníctvom navýšenia kapitálu na podporu rozsiahleho programu fúzií a akvizícií a čiastočného odkupu výmenou za 38,4 % podiel v spoločnosti. Unilink bol vtedy lídrom na domácom poľskom trhu a chcel posilniť svoju pozíciu, ako aj expandovať do susedných krajín. Dnes je Unilink najväčšou distribučnou platformou v oblasti poistenia v regióne strednej a východnej Európy.

Na Slovensku vlastní firmu Insia. Tej v roku 2021 patrila dvanásta priečka medzi najväčšími sprostredkovateľmi na trhu, keď jej obrat dosiahol 10,5 milióna eur. Výsledky za rok 2022 ešte firma neodoslala do registra účtovných závierok.

Okrem Slovenska a domáceho Poľska Unilink pôsobí aj v Bulharsku, Česku, Moldavsku, Rumunsku.

Enterprise Investors má podiel aj v spoločnosti Fingo SK. Tejto firmy sa oznámená transakcia netýka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: