Najväčší fond na svete – Norway Government Pension Fund Global v roku 2021 dosahoval objem spravovaných aktív v hodnote 12 340 mld. NOK. (1 234 mld. €), pričom na konci 2022 objem peňazí vo fonde dosahoval 12 429 mld. NOK (1 243 mld. €). K zvýšeniu hodnoty fondu prispeli menové pohyby o 642 mld. NOK (64,2 mld. €), prílev do fondu z predaju ropy a plynu predstavoval ďalších 1 085 mld. NOK (108,5 mld. €). Bol to najvyšší prílev do fondu v histórii, pričom ide o ekvivalent prílevu posledných desiatich rokov dohromady.

Za uplynulý rok bolo 69,8 % prostriedkov tohto fondu investovaných do akcií; 27,5 % do dlhopisov s pevným výnosom; 2,7 % do nekótovaných nehnuteľností a 0,1 % do nekótovanej infraštruktúry. Výkonnosť fondu bola síce záporná, ale aj tak je vo fonde viac peňazí ako pred rokom. Akciové investície fondu poklesli o -15,3 %, výnosnosť investícií do dlhopisov bola -12,1 %, investície do nekótovaných nehnuteľností dosiahli výnosnosť +0,1 %. Výnos investícií do infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie bol +5,1 %.

„Trh ovplyvnila vojna v Európe, vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby. To malo negatívny vplyv na akciový aj dlhopisový trh v rovnakom čase, čo je veľmi nezvyčajné. S výnimkou energetiky mali všetky sektory na akciovom trhu záporné výnosy,“ skonštatoval Nicolai Tangen, generálny riaditeľ Norges Bank Investment Management.

Nórska vláda za takmer 25-ročnú históriu fondu do neho naliala 400 mld. € z predaja ropy a plynu, za ktoré kúpili cenné papiere. Tie vygenerovali výnos 637 mld.€ a 206 mld. € bol pozitívny zisk z kurzovej zmeny nórskej koruny.

Ale ako nám to pomôže pri investovaní? Definujte si aj vy, kde je vaša konkurenčná výhoda a z čoho môžete ťažiť vaše príjmy v ďalších rokoch. Môže to byť vaše zamestnanie/podnikanie a následne reinvestujte svoje výnosy podobne ako to robí Nórsky fond na to, aby ste zvýšili svoje bohatstvo a zabezpečili svoje príjmy v budúcnosti.

Dominik Hapl / Portfolio manager, Across Private Investments