Fond kvalifikovaných investorov J&T Investments uvedie na Burzu cenných papierov v Prahe investičné akcie svojho podfondu J&T Investments. Na burze budú dve emisie – jedna v eurách, druhá v českých korunách. Obchodovať by sa s nimi malo začať 10. mája 2021.


Investori fondu budú môcť po vstupe na burzu nakupovať a predávať svoje investičné akcie nielen prostredníctvom J&T Banky v lehotách stanovených štatútom fondu, ale budú môcť s nimi obchodovať aj na regulovanom trhu priamo medzi sebou bez výstupných poplatkov.