Vláda chce viac chrániť klientov finančných agentov. Plánuje preto novelizovať zákon zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Vyplýva to z návrhu plánu legislatívnych úloh vlády pre rok 2021, ktorý Úrad vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Celkovo by ministerstvá mali v roku 2021 pripraviť 143 návrhov zákonov, 30 nariadení vlády a štyri legislatívne zámery zákonov.

Zákon o finančnom sprostredkovaní pochádza z roku 2009. Odvtedy bol dvanásťkrát novelizovaný. Naposledy ho poslanci menili v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára minulého roku. Novela, ktorú by ministerstvo financií malo pripraviť v tomto roku, by podľa informácií zverejnených pláne legislatívnych úloh mala zasiahnuť predovšetkým do vzťahu medzi sprostredkovateľom a jeho klientom. A misky váh by mala nakloniť v prospech klienta.

Novela by mala upraviť pravidlá distribúcie finančných služieb s cieľom ich skvalitnenia, vyváženého postavenia zainteresovaných strán či zvýšenia zodpovednosti finančných sprostredkovateľov.

Sprostredkovatelia verzus spotrebitelia

Spotrebitelia by mali po novom získať výhodnejšie postavenie vo vzťahu k finančným inštitúciám a finančným sprostredkovateľom pri distribúcii finančných produktov. Vláda to chce docieliť najmä tým, že sa zlepší informovanosť finančných spotrebiteľov, posilní sa inštitút zodpovednosti za škodu a zvýši sa aj zodpovednosť finančných inštitúcií.

„V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb sa upraví aj objektívna zodpovednosť samostatných finančných agentov za podriadené siete, provízie a zároveň sa úprava zameria na riešenie problémov a potrieb aplikačnej praxe,“ uviedol Úrad vlády v návrhu plánu legislatívnych úloh o novela zákona o finančnom sprostredkovaní.

Aké konkrétne zmeny ministerstvo financií pripraví, bude známe, až keď predstaví samotný návrh novely zákona. V minulosti však snahy viac informovať klientov končili pri tom, že im sprostredkovatelia boli nútení dávať podpisovať viac a viac papierov. Množstvo dokumentov však vedie k tomu, že väčšina klientov všetko len podpíše bez toho, aby si preštudovali, čo podpisujú. Napríklad v prípade, ak sprostredkovateľ ponúkne klientovi pri refinancovaní hypotéky komplexnú ponuku vrátane poistenia, predloží mu viac ako 250 strán.

Viac papierov len zaťaží klientov i sprostredkovateľov

Podľa sprostredkovateľov by bolo potrebné skôr zosekať tento enormný rozsah dokumentov, ktoré klient musí dostať či už na papieri alebo v elektronickej podobe. Dôležité je, aby klienti dostali informácie v takej podobe a v takom rozsahu, aby boli schopní aj ochotní si ich preštudovať.

Otázne je aj to, ako bude chcieť ministerstvo docieliť vyššiu zodpovednosť finančných agentov. Každý sprostredkovateľ musí totiž dať klientovi podpísať záznam o sprostredkovaní. V ňom je uvedené, čo klient požadoval a akú ponuku mu sprostredkovateľ predložil. Ak by klient neskôr tvrdil, že ho finančný agent podviedol a odporučil mu iný produkt, než ten, ktorý požadoval, agent sa môže brániť týmto záznamom.

Navyše, ak by pribudli pre sprostredkovateľov ďalšie povinnosti, znamenalo by to, že budú musieť viac času vynaložiť na informovanie klientov a na to, aby pripravili dokumenty na podpis. Menej času tak zostane na to, aby dokázali pre svojich klientov nájsť tie najlepšie produkty.