Štát bude povinne financovať asistentov učiteľa

Povinné financovanie asistentov učiteľa štátom, ich automatické prideľovanie na triedu, a nie na žiaka, pôsobenie asistentov aj v materských školách. Tieto zmeny by mala priniesť reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú rezort školstva predkladá do...