Povinné financovanie asistentov učiteľa štátom, ich automatické prideľovanie na triedu, a nie na žiaka, pôsobenie asistentov aj v materských školách. Tieto zmeny by mala priniesť reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú rezort školstva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe.

Doterajší systém prideľovania asistentov učiteľa je podľa ministerstva školstva neefektívny a neadresný. Dôvodom je aj nedostatok financií, ktoré sú na nich vyčleňované zo štátneho rozpočtu. Ich počet je preto limitovaný a financie na nich rezort školstva získava z eurofondov.

„Štát bude po novom povinný financovať asistentov. Prideľovaní budú automaticky nie na žiaka, ale na triedu. Riaditeľ nebude musieť o nič žiadať, asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v danej triede. Takto narastie počet asistentov na asi 18-tisíc, ale zároveň budú fungovať efektívnejšie, lebo asistenti nebudú len pre jedného žiaka, ale pre všetkých žiakov v triede, ktorí to potrebujú,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: