Bankomaty s možnosťou vkladu sú čoraz rozšírenejšie. Viaceré banky nimi postupne nahrádzajú staré bankomaty, ktoré umožňujú peniaze len vyberať. Okrem bežných klientov často využívajú bankomaty s možnosťou vkladu aj podnikatelia. Tí takto môžu vkladať na účet svoju tržbu.


Výhodou vkladania peňazí cez bankomat je, že si banky za túto službu neúčtujú žiaden poplatok. Priamo v pobočke klient zaplatí za vklad aj viac ako päť eur. No kým v pobočke môže klient vložiť ľubovoľne vysokú sumu, cez bankomat to nejde. Väčšina bánk má stanovený limit na takéto vklady na úrovni 10-tisíc eur. Len v jednej banke môže klient vložiť o 5-tisíc eur viac.

V UniCredit Bank môže klient naraz vložiť 10-tisíc eur, maximálne však 200 kusov bankoviek. Ak potrebuje vložiť vyššiu sumu, môže vklad zopakovať.

Bankomaty s možnosťou vkladu

BankaPočet bankomatov, ktoré prijímajú vklady
Slovenská sporiteľňa152
VÚB banka100
Tatra banka183
UniCredit Bank52
ČSOB69
Zdroj: banky

Vo VÚB je limit nastavený na 15-tisíc eur za deň. Aj v prípade, že klient uskutoční viacero vkladov v rôznych zariadeniach, nemôže vložiť vyššiu sumu.

V Slovenskej sporiteľni môže jeden klient za deň vložiť najviac 10-tisíc eur. Rovnaké pravidlo platí aj v Tatra banke.

ČSOB má zase nastavený limit na 10-tisíc eur pri jednom vklade. Ako jediná banka má ČSOB prístroje, kde môžu klienti okrem bankoviek vkladať aj mince.

Ochrana pred praním špinavých peňazí

Prečo banky nemôžu prostredníctvom bankomatov prijať ľubovoľnú sumu? „Obmedzenia sú dve – jedno vyplýva zo samotného technického riešenia bankomatu, ktoré je dané kapacitou zásobníka bankoviek po ich identifikácii. V tomto zásobníku sú bankovky dočasne uložené a podľa rozhodnutia klienta sa buď presunú do trezora alebo sa mu vrátia. Druhé je dané legislatívne,“ vysvetľuje produktový manažér z oddelenia Vývoja procesov vo VÚB banke Roman Müller.

Pri legislatívnych obmedzeniach vkladov majú banky na mysli predovšetkým zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ak totiž klient vloží na účet viac ako 15-tisíc eur, banka sa už musí klienta pýtať na pôvod týchto peňazí, čo sa cez bankomat nedá. Preto ak chce klient vložiť vyššiu sumu, musí zájsť do pobočky.

Čo musí urobiť banka, ak vkladáte viac ako 15-tisíc eur

  • overiť totožnosť klienta,
  • identifikovať konečného užívateľa výhod,
  • získať informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
  • zistiť, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
  • v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistiť pôvod finančných prostriedkov,
  • zistiť, či klient koná vo vlastnom mene,
  • vykonávať priebežné monitorovanie obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík.

Zdroj: Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: