Ak sa porovná, ako sa darilo investíciám na dvoch kľúčových finančných trhoch – v USA a v Európe – za posledných 25 rokov, výsledky sú pre starý kontinent zdrvujúce. Aj po zohľadnení inflácie sa zvýšila hodnota investície do amerického indexu S&P 500 za toto obdobie takmer 2,5-krát, zatiaľ čo v eurozóne inflácia prekonala zhodnotenie indexu Stoxx 600 v rokoch 1999 – 2023 o 18 %. To znamená, že kto investoval do amerických akcií indexu S&P 500, zarobil za posledných 25 rokov až 6,5-násobne vyšší výnos oproti nákupu európskych akcií indexu Stoxx 600. Lepšie ako pri paneurópskom indexe sú na tom dokonca aj investori na pražskej burze, ktorých investícia po odpočítaní inflácie narástla za dané obdobie o 77 percent.

Európa zaostáva v produktivite aj technológiách

Miera inflácie v krajinách Európskej únie, v Spojených štátoch a prakticky na celom svete dosiahla v minulom roku najvyššie úrovne za posledných 40 až 50 rokov. Vyspelý svet si odvykol, že ceny môžu rásť aj o viac ako desať percent za rok. Investori logicky hľadali spôsob ochrany financií proti znehodnoteniu. Aj keď všeobecne platí štatistika, že iba investície do akcií dokážu dlhodobo prekonávať infláciu, dáta ukazujú, že to neplatilo pre Európu. Výkonnosť hlavného akciového indexu S&P 500 newyorskej burzy bola posledných 25 rokov asi 6,5-násobná v nominálnom vyjadrení oproti indexu Stoxx 600. Pritom investícia Stoxx 600 nedokázala ani len poraziť infláciu a skončila s výnosom nižším o 18 percent. Naďalej síce platí, že investovanie do akcií je jedným z hlavných spôsobov, ako sa proti klesajúcej hodnote peňazí ochrániť, avšak zároveň je kľúčové vsadiť na vhodný investičný trh.

Štúdia nášho tímu analytikov Wonderinterest Trading potvrdila dlhodobý trend, že akcie spoločností z USA sú pre investorov rádovo atraktívnejšie než akcie ich európskych náprotivkov. Na otázku, prečo tomu tak je, sa ponúkajú dva hlavné dôvody. Po prvé, makroekonomické dáta o vývoji ekonomiky ako celku ukazujú medzi rokmi 1998 – 2022 zásadný rozdiel v produktivite. Výkonnosť americkej ekonomiky sa za sledované obdobie zvýšila o 70 percent, kým pri eurozóne sa reálny HDP v rovnakom období zvýšil len o približne 43 percent. Ešte významnejším faktorom je však výrazne vyšší podiel technologických titulov v zložení oboch indexov v neprospech Európy. Tie totiž rástli nad priemerom celého ekonomického spektra, nehľadiac na to, že práve v technologických sektoroch majú USA nad Európou dlhodobú dominanciu.

Wonderinterest Trading-Lacenova-Americke akcie zarobili 6,5-nasobne viac ako europske

Vývoj indexu S&P 500 v rokoch 1998 až 2023, Zdroj: Yahoo Finance

Rovnaký nepomer aj v časoch s nízkou infláciou

Zaujímavé je porovnanie výsledkov  analýzy z roku 2021, v ktorej si Flossbach von Storch Research Institute dal rovnaké zadanie. A aj keď sledované obdobie bolo približne polovičné (2010-2021) a nezahŕňalo posledné dva roky (2022-2023) s vysokou infláciou v Európe aj USA, závery vyšli podobné. Kým hlavný index newyorskej burzy sa v danom období strojnásobil, Stoxx 600 prešľapoval na mieste. Za kľúčový dôvod inštitút označil fakt, že už v roku 2010 zahŕňal oveľa väčší podiel technologických spoločností, a to 15,7 percenta. Podiel technológií v indexe Stoxx 600 predstavoval v roku 2010 iba 1,7 percenta. Na konci sledovaného obdobia, teda v roku 2020, podiel technologických spoločností podľa trhovej kapitalizácie v indexe S&P 500 predstavoval 27,7 percenta, zatiaľ čo v indexe Stoxx 600 len 7 percent.

Pražská burza prekonala európsky index

Aj výnosy z investovania do akciového indexu pražskej burzy sa za posledných 25 rokov ukázali ako vyššie v porovnaní s európskym indexom Stoxx 600. Cenová úroveň v Českej republike sa od roku 1998 zvýšila približne o 113 percent. Hodnota indexu pražskej burzy PX sa za rovnaké obdobie zvýšila z približne 465 bodov na 1350,59 bodu (k 28. augustu 2023). Ide teda o nárast o 190

percent. Reálna hodnota investície do indexu PX sa za sledované obdobie zvýšila približne o 77 percent.

Ak to zhrnieme, na preferencii akciových investícií nie je dôvod nič meniť. Stále platí štatistika, že za posledných 100 rokov priemerné zhodnotenie amerického akciového indexu dosiahlo takmer 10 %, a to po započítaní všetkých poklesov a kríz. Kľúčová časť tejto poučky však spočíva práve v tom, že hovorí o americkom akciovom trhu. Pri investovaní veľmi záleží na tom vsadiť na vhodný investičný trh.

Komentár hlavnej analytičky Wonderinterest Trading Olívie Lacenovej