Daňové príjmy štátu boli ku koncu minulého roka vyššie o 1,7 miliardy eur ako boli rozpočtované. Vyššie príjmy boli vybraté u viacerých daní, najviac prekročili rozpočet príjmy z dane z príjmov právnických osôb (DPPO). Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská. Plnenie rozpočtu je tak na úrovni 114,8 percent.

Zatiaľ, čo rozpočet počítal s príjmom 11,8 miliardy eur, skutočné daňové príjmy k 31. decembru 2021 dosiahli 13,5 miliardy eur. Výber DPPO sa zlepšil o 1,05 miliardy eur, čo naznačuje výrazne miernejší ako odhadovaný vplyv pandémie na ziskovosť firiem v roku 2020. O 725,2 milióna eur sa zvýšil aj výber dane z pridanej hodnoty a o 50,1 milióna eur stúpol objem dane vyberanej zrážkou. Zvýšil sa aj výber dane z motorových vozidiel, a to o 3,4 milióna eur.

Pozitívny vývoj bol aj v prípade hrubého výnosu daní za daňové a colné úrady, ktorý bol medziročne vyšší o 12 percent, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 1,8 miliardy eur. Výnos daňových príjmov vybraných daňovými úradmi bol medziročne vyšší o osem percent. Rozhodujúci vplyv na to mal má vyšší výnos DPPO a DPFO. Príjmy vyberané colnými úradmi sú medziročne vyššie o 21 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: