Rozdiely vo výške platov medzi mužmi a ženami sa odzrkadľujú aj v tom, aké sumy investujú. Kým priemerná výška mesačnej investície u mužov dosahuje podľa údajov OVB Allfinanz Slovensko 82 eur, v prípade žien to je 68 eur.


Na druhej strane ženy uzatvárajú o niečo viac investičných zmlúv ako muži. Kým medzi všetkými klienti OVB mierne dominujú muži v pomere 52 ku 48, pri nových investičných zmluvách je to naopak. V predchádzajúcich piatich rokoch uzatvorili muži 53,5 percenta nových zmlúv a ženy 46,5 percenta.

Podľa údajov OVB muži investujú odváženejšie ako ženy. Tie volia skôr konzervatívnejšie stratégie. V kombinácii s nižšou mesačnou sumou, ktorú investujú, tak ženy majú na konci nainvestovanú nižšiu čiastku. Ženy pritom zo štatistického hľadiska žijú dlhšie ako muži, preto aj na dôchodok by si potrebovali nasporiť viac peňazí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: