Inflácia v EÚ meraná harmonizovanou metodikou Eurostatu klesla na ročné minimum 8,1%. Zmenu inflačného trendu potvrdzuje aj fakt, že medziročná inflácia v apríli klesla v 22 z celkovo 27 členských štátov. Narástla iba v piatich. Najnižšia bola inflácia v Luxembursku, Belgicku a Španielsku. Najvyššia medziročná miera inflácie bola v apríli v Maďarsku, Lotyšsku a Česku.

Región V4 sa radí do zoznamu piatich krajín s najvyššou mierou inflácie v rámci EU-27. Aj tu už však inflácia klesá a trend sa láme. V eurozóne, teda bloku krajín platiacich spoločnou menou, aprílová inflácia mierne vzrástla na 7,0% zo 6,9% v marci. V porovnaní s flash odhadom Eurostatu publikovanom koncom apríla sa zverejnená inflácia nezmenila. Dobrou správou je, že klesá aj potravinová inflácia. Rast cien potravín sa v EMU v apríli spomalil na 15,1% medziročne zo 17,9% reportovaných v marci. Vzhľadom na vývoj potravinových komodít na svetových trhoch by tento trend mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Slovenská HICP inflácia klesla v apríli na 14,0% zo 14,8%. Medzimesačný rast cien bol na úrovni 0,6% a najviac k nemu prispeli vyššie ceny v odbore doprava, nábytok a bytové vybavenie, potraviny a nealko a tiež reštaurácie a hotely. Ale už aj v rámci týchto agregovaných skupín vidno čiastkové pozitívne správy. Ceny zeleniny v apríli medzimesačne poklesli o -3,3% a tuky a oleje o -2,4%. Z ďalších položiek v apríli v porovnaní s marcom klesli napríklad ceny pevného paliva o -0,9% a tepla o -0,4%. Potravinová inflácia na Slovensku v apríli klesla na 26,1% teda na najnižšiu úroveň od septembra 2022. Jej hodnota by vzhľadom na svetové trendy mohla klesať aj v ďalších mesiacoch.

Inflácia v EÚ klesá na ročné minimum. V4 s najvyššou infláciou v rámci EU-27
Zdroj: Eurostat, ČSOB

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB