Maloobchod v septembri sklamal. Nádejné oživenie spotreby, ktoré sme pozorovali od jari sa v septembri zastavilo. Tržby domácich obchodníkov sa opäť výraznejšie prepadli a prakticky vymazali všetky zisky, ktoré si od apríla tohto roka pripísali. Spotreba domácnosti sa tak na prelome leta a jesene vrátila naspäť k svojim tohtoročným minimám, a to aj napriek pozvoľnému ústupu inflácie a obnoveniu reálneho rastu miezd, či pozvoľna sa zotavujúcej spotrebiteľskej dôvere. Domácnosti v septembri obmedzovali spotrebu najmä v nepotravinovom segmente, pomerne významnú korekciu v tržbách však zaznamenali aj menšie špecializované predajne potravín.

Maloobchodné tržby sa v septembri podľa údajov Štatistického úradu znížili o 2,2% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila z -2,1% na -5,4%. Úrovňou sa tak tržby v maloobchode (po zohľadnení sezóny) vrátili približne na úroveň z apríla, kedy dosiahli doterajšie minimum aktuálneho infláciou poznačeného ekonomického cyklu. Z dlhodobejšieho pohľadu sa vrátili na úroveň spred pandémie, keď boli o 0,2% vyššie ako v septembri 2019, t.j. tesne pred vypuknutím pandémie. V realite tržby za predpandemickou úrovňou ale predsa len mierne zaostávali. Štatistický úrad totiž v úvode tohto roka rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich odhadov mohlo celkové tržby maloobchodu technicky zdvíhať o 2 i viac percent. Tržby z predaja pohonných hmôt si i vďaka tomu medziročne polepšili až o 25%. Okrem pohonných hmôt (kde mal rast prevažne len technický charakter) medziročne vyššie tržby (v stálych cenách) nevykázalo už žiadne ďalšie odvetvie maloobchodu.

K septembrovému prepadu tržieb prispel najmä nepotravinový segment. Dvojciferné dynamiky medziročného poklesu tržieb zaznamenali predajcovia tovaru pre domácnosť (-16,7%), výpočtovej techniky (-14,7%), internetové obchody (-12,0%) i predajcovia na trhoviskách (-11,8%). Medziročne nižšie tržby však vykázali aj predajcovia tovaru pre kultúru a rekreáciu (-5,4%), či ostatného tovaru (-7,9%). Klesajúce tržby si v septembri ale pripísal aj potravinový maloobchod, predovšetkým v časti menších špecializovaných predajní potravín. Ich tržby sa medziročne prepadli dokonca až o pätinu a dvojcifernú dynamiku poklesu si pripísali aj v porovnaní s augustom (sezónne očistené). Naopak, väčšia zložka potravinového segmentu – obchodné reťazce – zaznamenala v porovnaní s augustom len nepatrný pokles tržieb a dynamika jej medziročného poklesu ostala nezmenená na úrovni -3,0%.

V septembri sa nedarilo ani reštauráciám a predovšetkým hotelom. Tržby ubytovacích zariadení sa v porovnaní s augustom prepadli o približne pätinu, a to už po očistení o tradičnú sezónu. Tržby stravovacích zariadení klesali o niečo pomalšie, stále však boli v porovnaní s augustom nižšie o 4,8% (sezónne očistené). Tržby hotelov sa prepadli do červených čísel aj v medziročnom porovnaní, keď boli nižšie o 6%. Naopak, tržby v reštauráciách v medziročnom porovnaní ťažili s priaznivého bázického efektu a i napriek medzimesačnému poklesu sa dynamika ich medziročného rastu zrýchlila z 9,8% až na 11,3%. V porovnaní s obdobím pred pandémiou, septembrom 2019, boli tržby hotelov len nepatrne nižšie (o 0,2%), tržby reštaurácií naopak mierne vyššie (o 2,4%).

Jedinou časťou spotreby, ktorá si v septembri pripísala vyššie tržby ako v auguste (po sezónnom očistení), boli predaje a údržba áut. Tržby tu medzimesačne vzrástli o 1,1% (sezónne očistené). V dôsledku nepriaznivého bázického efektu sa ale dynamika ich medziročného rastu spomalila z 17,4% na 13,6%. V porovnaní s septembrom 2019 tu boli tržby vyššie o 14,4%. Tržby z predaja áut tento rok nafukuje predovšetkým realizácia odloženej spotreby, ktorú umožnilo uvoľnenie úzkych hrdiel v európskom automobilovom priemysle.

Slabý september zvrátil priaznivý vývoj v spotrebe z predchádzajúcich mesiacov. V úhrne v treťom štvrťroku celkové tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut a hotelov a reštaurácií v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom dokonca ľahko poklesli. Vďaka priaznivému bázickému efektu sa v medziročnom porovnaní ale predsa len prehupli do čiernych čísel, keď boli vyššie o 2,6%, oproti ľahkému poklesu o 0,4% v predchádzajúcom štvrťroku. Slabý september v spotrebe však chladí náš optimizmus ohľadom nášho odhadu rastu HDP (1,1% medziročne), ktorý zverejní Štatistický úrad budúci utorok.

Výhľad

Spotreba domácnosti bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. Aj v nasledujúcich mesiacoch by tak mala ostať utlmená. Svoje dno už ale najskôr našla, a to i napriek prekvapivému septembrovému poklesu. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia. Oproti silnému záveru minulého roka budú tržby maloobchodu ale najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny ostávajúcich mesiacoch tohto roka.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank