Začiatok septembra je tradične spojený s koncom letných dovoleniek a zahájením školského roka. Popri školákoch, ktorí sa po 2-mesačnej pauze musia opäť vrátiť do školských lavíc, tento mesiac už dlhé roky nepatrí medzi najobľúbenejšie ani medzi investormi. Podľa štúdie spoločnosti Yardeni Research, ktorú priniesla CNN, totiž akcie dosahujú v septembri najhoršie výsledky spomedzi ostatných mesiacoch roka.

Počas sledovaného obdobia od roku 1928 do roku 2022 akciový index S&P 500 celkovo zaznamenal 61 rastových rokov a 30 rokov, v ktorých jeho výkonnosť klesla. Výkonnosť indexu sledovaná v mesačných intervaloch ale ukazuje, že najmenej sa akciám darilo vždy v septembri – len počas 42 mesiacov trhy rástli, naopak, klesali až 52 krát. Najlepším mesiacom v roku pre akcie je podľa tejto štatistiky december, trhy rástli až 69 krát a poklesli len 29 krát.

Tento efekt si možno vysvetliť útlmom ekonomickej aktivity a nižším objemom obchodovania na akciových trhoch počas letných mesiacov, keďže v auguste investori zvyčajne odchádzajú na dovolenky. Po návrate z letných dovoleniek v septembri tak obchodníci vyberajú zisky zo svojich pozícií a uzatvárajú stratové pozície pred koncom roka kvôli daňovým povinnostiam. Mnohí drobní individuálni investori v septembri predávajú svoje ziskové portfóliá, aby tak kompenzovali zvýšené náklady na školskú dochádzku svojich detí.

Ďalšia teória berie do úvahy psychologický efekt mesiaca september. Keďže investori už očakávajú, že nastane septembrový pokles trhov, preventívne uzatvárajú svoje pozície a sentiment trhu sa tak mení na negatívny.

Pri pohľade na prvú polovicu septembra 2023 máme dôvody domnievať sa, že tento rok tomu nebude inak. Od začiatku mesiaca index S&P 500 zatiaľ stratil 1,3%. Zatiaľ čo ekonomika USA sa s vysokou infláciou a prísnou menovou politikou centrálnej banky dokázala vysporiadať a pravdepodobne sa vyhne recesii, ekonomický rast v eurozóne a najmä v Číne je sklamaním.

Ceny ropy rastú a dosahujú najvyššiu úroveň za posledných deväť mesiacov po tom, ako najväčší svetoví vývozcovia ropy Saudská Arábia a Rusko vyhlásili, že predĺžia zníženie ťažby minimálne do konca roka. Zvýšené ceny energií by sa tak mohli premietnuť do rastu inflácie v oblasti služieb, ako napríklad doprava. Inflácia na vyšších úrovniach môže sťažiť snahy centrálnych bánk o jej zníženie, ktoré tak budú nútené udržiavať súčasné vysoké sadzby počas dlhšieho obdobia a očakávané uvoľňovanie menovej politiky tak nastane neskôr.

Rastislav Kráľ, investičný analytik KBC Asset Management Slovensko