Slovenské stavebníctvo zaznamenalo vo februári tretí rastový mesiac po sebe. K pozitívnemu výsledku prispievala predovšetkým intenzívnejšia nová výstavba a zvýšenie prác na inžinierskych stavbách. Celkový výsledok ovplyvnil aj rast stavebných aktivít v zahraničí.


Vo februári 2023 dosiahol objem stavebných prác 434 miliónov eur, čo predstavuje medziročný rast o 9,2 %. Je to druhý najvyšší rast od roku 2018, pričom v januári dosiahol hodnotu 15,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,8 % nižšia ako v januári 2023.

Tuzemské stavebné firmy zaznamenali medziročný rast produkcie o takmer 10 %, pričom väčší objem bol zaznamenaný v novej výstavbe (13,9 %) a v oblasti opráv a údržby (3,4 %). Pokles bol zaznamenaný iba v ostatných prácach, ktoré tvoria najmenší podiel v rámci produkcie. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila takmer 91 % celkového výkonu stavebníctva.

Práce na inžinierskych stavbách, ako je napríklad výstavba diaľnic, zaznamenali v druhom mesiaci dvojciferný rast o pätinu, pričom výstavba na budovách pokračovala s rastom o 6,6 %.

K celkovému dobrému výsledku stavebnej produkcie vo februári prispeli aj práce v zahraničí, ktoré po januárovom poklese vo februári 2023 medziročne opäť mierne rástli o 2,2 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval 9 %.

Za prvé dva mesiace roku 2023 dosiahla stavebná produkcia objem 823 miliónov eur, s medziročným rastom 12 %. Domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o pätinu, zatiaľ čo opravy a údržba ostali na úrovni minulého roka.

Stavebníctvo rastie tretí mesiac po sebe
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: