Tržby v maloobchode v máji medziročne poklesli o 8,5%, jemne tak zmiernili aprílový takmer 10%-tný medziročný pokles. Oproti predchádzajúcemu mesiacu tržby mierne rástli. Maloobchodu sa tak v máji darilo podľa očakávaní.

Spomedzi zložiek maloobchodu môžeme spomenúť predovšetkým takmer desatinový pokles tržieb v nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety), predajniach s tovarom pre domácnosť (takmer o pätinu nižšie tržby), ale aj špecializovaných predajniach s ostatným tovarom (napr. obuv či textil s poklesom o viac než 12%).

Za zmienku však bezpochyby stojí aj pohľad na ostatné zložky. Na trajektórii rastu sa držia tržby v ubytovaní či v reštauráciách, medzimesačne rástli o 4% (ubytovanie) či až takmer 20% (reštaurácie a pohostinstvá). Napriek zvýšenej inflácii a poklesu kúpyschopnosti sa tak záujem o cestovanie nestráca, čo potvrdzujú aj mesačné dáta o návštevnosti a cestovaní. Napríklad v apríli 2023 (posledné dostupné dáta) dosiahol počet návštevníkov ubytovacích zariadení takmer 400 tisíc, čo už nie je ďaleko od rekordného roka 2019 (za apríl to bolo 442 tisíc). Aj vďaka nižšej báze, ale aj rastúcemu reálnemu záujmu tak služby prispievajú pozitívne k ekonomickej aktivite.

Utlmené maloobchodné tržby v druhom štvrťroku naznačujú aj vývoj spotreby domácností, kde bude proti sebe bude pôsobiť rast spotreby v službách na jednej strane a oslabenie aktivity v maloobchodných predajniach na strane druhej. Podľa našich očakávaní jemne preváži druhý spomínaný faktor, čo spôsobí negatívny príspevok k rastu ekonomiky. Tento by však mal byť vyvážený inými zložkami – napríklad investíciami, a ekonomika ako celok by mala rásť solídnym tempom (približne 1,5% medziročne v 2Q23). Reálny rast spotreby domácnosti nateraz očakávame od 1. štvrťroka 2024, kde by sa mohol výraznejšie prejaviť pozitívny vývoj reálnych miezd predpokladaný v závere tohto roka.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne