Miera evidovanej nezamestnanosti klesla piaty mesiac za sebou a klesá už od začiatku roka. V máji klesla na úroveň 5,10% z predchádzajúcej úrovne 5,34% v apríli. Takto pred rokom (máj 2022) bola o 1,25 percentuálneho bodu vyššie, na úrovni 6,35%.


Trh práce je stále veľmi silný. Dokladuje to aj to, že miera evidovanej nezamestnanosti je už na dohľad od svojho historického minima na úrovni 4,88% dosiahnutej presne pred štyrmi rokmi (máj 2019). Zároveň je hlboko pod svojím dlhodobým priemerom (11,5%).

Momentálnu silu trhu práce vidieť aj na opätovnom raste počtu voľných pracovných miest, ktorý sa dostal opäť nad hranicu 77 tisíc. Ich počet znovu narástol po siedmych mesiacoch poklesu. Väčšina týchto miest je sústredená na západnom Slovensku. Okrem toho zostáva nízky aj počet nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. Ide o číslo mierne cez dve osoby na jedno miesto, čo je rovnako údaj v blízkosti svojho historického minima.

Poukazuje to na nesúlad medzi potrebami trhu práce a schopnosťami a možnosťami uchádzačov. Ponuka práce zo strany uchádzačov je väčšinou spojená s nízkou mobilitou a nízkym vzdelaním. Dopyt po práci zase vyžaduje určitý typ schopností a zručností (prípadne aj vzdelania) a zároveň určitý typ mobility (napríklad ochotu dochádzať za prácou alebo ochotu presťahovať sa.

Veľká časť nezamestnaných tak zostáva v evidencii dlhodobo (viac ako jeden rok). Počet dlhodobo nezamestnaných síce v máji klesol, no ich podiel na celkovej nezamestnanosti predstavuje takmer 42%. Pracovné miesta, ktoré takto zostávajú bez záujmu domácich, postupne obsadzujú zahraniční pracovníci. Ich počet v máji narástol na nové maximum takmer 96 tisíc. Napriek tomu je počet voľných miest na trhu práce taký veľký, že by dokázal zamestnať ešte raz taký počet zahraničných alebo domácich pracovníkov. V porovnaní so susednými krajinami, napríklad Českou republikou kde pracuje aj veľa Slovákov, je však počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stále relatívne malý.

Efektivita obsadzovania pracovných miest sa v porovnaní so situáciou pred rokom mierne zlepšila, keďže je nižší počet nezamestnaných aj voľných miest. Treba však povedať, že situácia sa už zlepšuje iba nepatrne a obsadzovanie voľných miest z domácich zdrojov sa z vyššie spomínaných štrukturálnych dôvodov deje iba veľmi pomaly. Vzhľadom na rozbeh sezónnych poľnohospodárskych a čiastočne snáď aj stavebných prác môže miera nezamestnanosti počas letných mesiacov ešte mierne poklesnúť. Väčšiemu poklesu však bude brániť aj postupný príchod absolventov do štatistík, ktorí si budú následne postupne hľadať svoje prvé zamestnanie.

Nezamestnanosť sa blíži k historickému minimu
Zdroj: UPSVaR, ČSOB

Nezamestnanosť sa blíži k historickému minimu
Zdroj: UPSVaR, ČSOB

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB