Zahraničný obchod v marci prekonal očakávania, keď hodnota dosiahnutého salda bola výrazne vyššia než sme predpokladali. Dôvodom pre pozitívny výsledok bola vyššia aktivita v automobilovom priemysle, kde objem exportov medziročne vzrástol o štvrtinu. A keďže z celkového vývozu tvoria Stroje a prepravné zariadenia takmer dve tretiny, vývoj tejto kategórie do veľkej miery ovplyvňuje celkový výkon zahraničného obchodu. Hodnota exportu tak v marci po prvýkrát prekonala desať miliárd eur.

Naopak, hodnota importov sa oproti minulému marcu znížila o približne dve percentá. Živá aktivita v automobilovom priemysle síce tlačila nahor aj dovoz vstupov, toto bolo vyvážené vplyvom nižšieho nominálneho objemu dovozu v kategórii minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov. Upokojenie situácie na energetických trhoch tak už citeľne vidíme aj v našich dátach, keďže ceny komodít výraznejšie klesajú.

Dáta zahraničného obchodu za prvý kvartál nám dávajú signál, že sa exportu slovenských firiem darilo o niečo lepšie než sa pôvodne očakávalo, čo bude mať prirodzene vplyv aj na rast HDP v úvode tohto roka. Do nasledujúcich mesiacov očakávame vplyv oslabujúcej sa globálnej aktivity, čo nám bude tlmiť aj exportnú výkonnosť.

Výraznejšie a trvalejšie oživenie exportu bude závisieť od oživenia ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch, najmä teda tom európskom, čo by mohlo nastať v závere tohto roka, resp. v roku 2024. V marci však môžeme pozorovať aj posilnenie úlohy mimo-európskych trhov pre automobilový priemysel, čo je dobrou správou aj pre určitú diverzifikáciu rizika. Či ale ide o krátkodobý výkyv alebo dlhodobý trend ukážu až ďalšie dáta.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne