Zo Slovenska sa v marci tohto roka podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 10,2 miliardy eur, pri medziročnom raste o 12,6 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR s tým, že hodnota vývozu bola najvyššia za posledné desaťročie.


Celkový dovoz tovaru medziročne klesol o 2,1 percenta na 9,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 804,2 milióna eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom takmer 541 miliónov eur.

Najvýraznejší vplyv na hodnotu celkového vývozu mali stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov a lietadiel. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 25,2 percenta. Väčšina strojov a prepravných zariadení (68,9 %) smerovala zo Slovenska na trhy Európskej únie (EÚ).

Naopak, medziročný pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o viac ako polovicu a zároveň najnižšia od septembra 2021.

Do členských štátov EÚ smerovalo v marci 75,3 percenta slovenské vývozu a 68 percent dovozu. Vývoz v rámci EÚ vzrástol len o štyri percentá, kým do nečlenských krajín EÚ stúpol až o 50,5 percenta. Dovoz z členských štátov EÚ bol vyšší o 5,9 percenta a dovoz zo zvyšku sveta nižší o 15,8 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: