Zo Slovenska sa vo februári tohto roka podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote deväť miliárd eur, pri medziročnom raste o 10,7 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,8 percenta na 8,9 miliardy eur. Medziročný rast dovozu už piaty mesiac po sebe spomalil a bol tak najnižší za posledné dva roky.


Bilancia zahraničného obchodu s tovarom skončila s prebytkom 184,9 milióna eur. V rovnakom období minulého roka bolo saldo záporné, keď malo deficit takmer 203 miliónov eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len štyri z nich. Na hodnote vývozu sa významne podieľali stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 21,8 percenta.

Aj v štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast len štyri. Rast dovozu významne ovplyvnili najviac stroje a prepravné zariadenia (SITC7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Vyššiemu rastu druhýkrát po sebe zabránil najmä medziročný pokles hodnoty dovozu v triede minerálnych palív,, kam patrí dovoz ropných produktov a zemného plynu.

Do členských štátov Európskej únie (EÚ) smerovalo 77,3 percenta vývozu Slovenska a 66 percent dovozu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: