Pre úspech v investovaní – či už je to aktivita, ktorú robím denne a dlhodobo, alebo len občas a len krátky čas -, nie je len o štúdiu ekonomiky a investičných nástrojov a trhov. Bez uplatnenia zručností kritického myslenia sú preplnené vedomosti rovnako dobré ako oblek, ktorý síce sedí, ale mali sme ho na sebe v zlom počasí.

Kritické myslenie pri investovaní vám pomôže dosiahnuť lepšie výnosy, minimalizovať riziká a umožní vám robiť lepšie rozhodnutia. Kritické myslenie si vyžaduje reflexiu, otvorenosť a skepticizmus. Výhody kritického myslenia pri investovaní som sformuloval do nasledujúcich 6 principov

1. Stanovenie investičných cieľov – pred investovaním si musíme ujasniť, prečo chceme investovať. Musíme si tiež určiť, či chceme dosiahnuť krátkodobé alebo dlhodobé ciele. Krátkodobé ciele si stanovujeme najmä pri kúpe auta alebo dovolenke. Medzi dlhodobé ciele patrí napríklad investovanie do dôchodkového fondu alebo pokrytie kúpy domu či bytu. 

2. Získajte dostatok informácií – urobte si prehľad o svojich financiách, zistite si informácie o investičných spoločnostiach a vyberte si takú, ktorá je dôveryhodná a informácie o nej sú ľahko dostupné. Získajte tiež dostatok informácií o rôznych investičných nástrojoch a zvážte ich výhody a riziká. Ak máte o investičnom nástroji málo informácií, nie je vhodné do neho investovať svoje peniaze. Mali by ste sa zamerať na aktuálne informácie, pretože finančný trh je dynamický. To, čo platilo pred niekoľkými rokmi, nemusí platiť dnes.

3. Objektívnosť a racionalita na prvom mieste – ak už máte dostatočné znalosti o investičných príležitostiach, overili ste si dôveryhodnosť spoločnosti a poznáte ju, snažte sa nepodľahnúť zvýšeným emóciám a strachu. Každú investíciu si vždy dôkladne premyslite. Priebežne kontrolujte priebeh svojich investícií, aby ste sa vyhli prípadným rizikám.

4. Investujte toľko, koľko si môžete dovoliť – dobrým tipom pri investovaní môže byť začať s nižšou sumou, ak sa investícia oplatí, môžete neskôr investovanú sumu zvýšiť. Taktiež sa neodporúča vložiť všetky svoje úspory do investičného trhu. Dobrá rovnováha medzi investíciami a úsporami je základom finančného zdravia. Vždy je lepšie mať úspory voľne k dispozícii pre prípad, že sa stane niečo neočakávané.

5. Diverzifikácia – vložiť všetky svoje peniaze na investovanie do jedného nástroja nemusí byť vždy dobrý nápad. Investovanie do rôznych nástrojov sa môže vyplatiť najmä preto, že budete môcť porovnávať výnosy a riziká.

6. Lepšie pochopenie financií a investičných trhov – učte sa nové veci a sledujte vývoj. Spravodajské portály a finančné blogy odborníkov vám môžu poskytnúť nový pohľad, lepšie informácie a pochopenie trhu. Pozrite si aj autorov blogových príspevkov, niektorí môžu byť financovaní konkrétnou investičnou spoločnosťou, a preto môžu zastupovať jej záujmy.

S pomocou kritického myslenia budete tiež trpezlivejší a vyhnete sa unáhleným rozhodnutiam. Unáhlené finančné a investičné rozhodnutia môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. To, čo sa v súčasnosti najviac propaguje na sociálnych sieťach, tiež nemusí byť najlepším riešením. Je lepšie chvíľu počkať a nechať vyprchať eufóriu a nadšenie, ktoré často pramení z dobrého marketingu investičnej agentúry alebo konkrétnej osoby, ktorá o sebe tvrdí, že je finančný expert. V dobrom marketingu často ani nemusí zohrávať úlohu odbornosť. Ponuka drahých služieb, ktoré sľubujú finančnú slobodu, často zlyháva.

Kritické myslenie vás naučí nebyť impulzívnym a pomôže vám vytvoriť si vlastný názor na investičné nástroje. Kritické myslenie odhaľuje marketingové taktiky. U profesionálov a investičných spoločností by nás mali zaujímať skutočné výsledky ich klientov. Má zmysel klásť otázky a byť skeptický, pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Všetci sa radi pozeráme na energických, odhodlaných a presvedčivých ľudí. Sebavedomí predajcovia nemusia byť najkompetentnejší. Neodporúčame robiť rozhodnutia na mieste, každé investičné rozhodnutie si treba trikrát premyslieť. Musíme preskúmať, na základe čoho sa rozhodujeme a či rozumne zvažujeme riziká.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že aj keď si necháme poradiť od investičnej spoločnosti alebo konkrétneho odborníka, konečné rozhodnutie je vždy na nás a bude mať vplyv na ďalší vývoj situácie.

Peter Svoreň, hlavný analytik ApmeFX