Slovenský priemysel sa trápil i v októbri, a to aj napriek tomu, že v porovnaní s prechádzajúcim mesiacom sa jeho produkcia zvýšila. Za úrovňami z minulého roka však stále zaostávala. (Medzimesačný) Rast produkcie bol ovplyvnený viacerými technickými faktormi – po septembrovej odstávke sa čiastočne reštartovala výroba chemikálií (hnojív), rast citeľne podporila aj zvyčajne nevýznamná ťažba a v predvianočnom období pretrvávala silná produkcia vo výrobe spotrebnej elektroniky (TV), v októbri už pritom v minulosti zvykla postupne dávať nohu z plynu dole. Po dlhšom čase sa v októbri zastavil pokles energetiky, jej produkcia však stále medziročne klesala takmer o 30%. Už menej sa v októbri darilo exportným ťahúňom ekonomiky – automobilovému a strojárskemu priemyslu. Klesajúcu produkciu ďalej vykazovalo aj hutníctvo, či výroba gumy, plastov a stavebných materiálov, ktoré zápasia so slabnúcim dopytom a vysokou cenou energií. Na rozdiel od priemyslu ako celku tak kľúčový spracovateľský priemysel v októbri ďalej klesal a jeho produkcia sa prepadla do červených čísel už aj v medziročnom porovnaní.

Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v októbri zvýšila o 1,3% (sezónne očistené). Aj napriek tomu sa dynamika jej poklesu v medziročnom porovnaní zvýraznila z -1,9% na -2,6%. Číslam priemyslu v októbri pritom výrazne pomohla ťažba. Jej produkcia sa v októbri viac ako zdvojnásobila (medziročne vzrástla o 179%) a celkový medziročný rast priemyslu vylepšovala až o 2,8 pb. Predpokladáme pritom, že výrazný nárast produkcie v sektore súvisí skôr s technickými faktormi v oblasti skladovania energetických surovín ako s reálnou ťažbou. V októbri sa z dna odrazila aj energetika, ktorá si v porovnaní so septembrom polepšila o približne 4% – nie je úplne vylúčené, že aj v dôsledku spúšťania testovacej prevádzky tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. V medziročnom porovnaní však jej produkcia ostávala nižšia až o 28% a celkový medziročný rast priemyslu znižovala o 4 pb. – t.j. bez jej medziročného poklesu by stále medziročne neklesal ani priemysel.

Už slabšie výsledky v októbri priniesla najväčšia časť priemyslu – spracovateľský priemysel. Jeho produkcia sa i v októbri ďalej znižovala a v medziročnom porovnaní sa tak už prepadol do červených čísel. V porovnaní s októbrom minulého roka produkcia spracovateľského priemyslu klesla o 1,8%, po tom, čo v septembri ešte medziročne rástla o 3,3%. Dôvody slabších októbrových čísel spracovateľského priemyslu je potrebné hľadať v jeho dvoch kľúčových exportných odvetviach – automobilovom priemysle a strojárstve, i v stále trápiacich sa energeticky náročných odvetviach. Produkcia automobilového priemyslu síce ostávala medziročne vyššia o 1,7%, dynamika jej medziročného rastu sa výrazne spomalila (zo septembrových 22,8%), čiastočne v dôsledku menej priaznivého bázického efektu, avšak aj v dôsledku pomerne významného (približne 7% – sezónne očistené) medzimesačného poklesu produkcie. Aj v októbri totiž slovenské automobilky zápasili s vracajúcimi sa úzkymi hrdlami. V októbri pokračoval aj pokles produkcie strojárov, ktorí sa do červených čísel prepadli už aj v medziročnom porovnaní (o 3,2%). Naopak, rástol elektrotechnický priemysel. Rast vo výrobe elektrických zariadení pretrváva dlhodobo a výroba tu bola v októbri medziročne vyššia o 10,7%. Výroba spotrebnej elektroniky vykazuje v období konca leta/začiatku jesene silný rast produkcie motivovaný vianočnými predajmi. Tento rok bol tento rok slabší ako zvyčajne, avšak pretrval dlhšie a výrazne ovplyvnil aj októbrové čísla. Oneskorená sezóna sa tak prejavila na prudkom raste produkcie vo výrobe spotrebnej elektroniky, ktorá tak po polroku dvojciferných medziročných poklesov obnovila ľahký rast (o 1,5%)

Energeticky náročné odvetvia naďalej zápasia s vysokou cenou energií i slabnúcim dopytom. Čísla sa v októbri podarilo vylepšiť len výrobe chemikálií, kde sa však jednalo prevažne len o technickú korekciu extrémne slabého septembra, ktorý ovplyvnila plánovaná údržba výrobných zariadení. Medziročne bola výroba chemikálií v októbri stále nižšia o približne štvrtinu. Pretrvávajúci pokles (medzimesačný i medziročný) produkcie vykazovali v októbri hutníci i výroba gumy, plastov a stavebných materiálov (obe medziročne približne o 10%).   

Prevažne pozitívne čísla v októbri priniesli menej exportne orientované low-tech odvetvia spracovateľského priemyslu. Kým potravinári (-2,2%) a drevársky a papierensky priemysel (-4,3%) stále vykazovali medziročne nižšiu produkciu, textilný a odevný priemysel (11,2%) a nábytkári (6,2%) zaznamenali pomerne dynamicky rast produkcie aj v medziročnom porovnaní.

Výhľad: Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero z nich tak môže v závere roka vykazovať ďalšie znižovanie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii.

V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli ostať (v porovnaní s jarou tohto roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácnosti, na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov (odhadom na úrovni 25-40% ročných predajov) i priaznivý cyklus obnovy vozového parku (do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016-2019).

Ľubomír Koršňák, ekonóm UniCredit Bank Czech republic and Slovakia