Priemysel v októbri obnovil rast, a to ako v medzimesačnom, tak aj medziročnom porovnaní. Vyššiu produkciu si v porovnaní so septembrom pripísala väčšina odvetví priemyslu, predovšetkým však chémia, strojári, či výroba spotrebnej elektroniky. Výnimkou bol naopak najmä petrochemický priemysel, ktorý zápasil s dočasnými technickými problémami, ale aj nábytkári, či textilný a odevný priemysel. V medziročnom porovnaní pomohla viacerým odvetviam posilneniu rastu, resp. návratu do plusu, i nižšia porovnávacia základňa z októbra minulého roka (priaznivý bázicky efekt). To bol i prípad kľúčového odvetvia priemyslu, výroby áut, ktorá si tak v októbri prilepšila až o 12% a celkové čísla priemyslu zdvíhala až o 3,2 pb.

Produkcia priemyslu sa podľa údajov Štatistického úradu v októbri zvýšila o 0,6% (sezónne očistené) a vymazala tak časť septembrového poklesu. Za úrovňou produkcie spred leta však priemysel stále jemne zaostával. Októbrové oživenie produkcie v kombinácií s priaznivým bázickým efektom potiahol čísla priemyslu do plusu i v medziročnom porovnaní. Po jemnom septembrovom poklese (o 0,2%) si medziročne pripísal až 4,3%, čo bola po dovolenkami ovplyvnenom auguste druhá najvyššia dynamika medziročného rastu priemyslu v tomto roku. Medziročný rast si v októbri pripísali všetky 3 hlavné zložky priemyslu – ťažba o 28,8%, spracovateľský priemysel o 4,2% aj energetika o 4,0%.

Bázicky efekt pomohol zvýrazniť medziročný rast priemyslu predovšetkým v kľúčovom automobilovom priemysle. Dynamika medziročného rastu produkciu sa tu zrýchlila z 0,5% až na 12,1% a automobilový priemysel tak bol zodpovedný až za takmer ¾ medziročného rastu celého priemyslu. Okrem priaznivého bázického efektu však k zrýchleniu medziročného rastu prispel aj ďalší nárast produkcie v porovnaní so septembrom – po zohľadnení o sezónny efekt o necelé 2% (prepočet UniCredit Bank). Napriek tomu však produkcia automobilového priemyslu za úrovňami spred kríz z roku 2019 stále jemne zaostávala (o -0,6% – sezónne očistené), oproti maximálnej produkcii, ktorú zaznamenala v novembri 2020, dokonca až o viac ako 10%.

K rastu spracovateľského priemyslu v októbri prispeli aj ďalšie jeho významné exportné odvetvia. V porovnaní so septembrom sa významne zvýšila produkcia strojárov a výrobcov spotrebnej elektroniky, rástla ale aj vo výrobe elektrických zariadení, či vo výrobe a spracovaní kovov. Výroba elektrických zariadení si tak pripísala dvojcifernú dynamiku medziročného rastu (12,1%). Dynamika medziročného rastu sa zrýchlila aj u hutníkov (z 6,7% na 7,2%), strojári po septembrovo poklese obnovili medziročný rast o 3,8%. V červených číslach sa stále držia výrobcovia spotrebnej elektroniky (o 9,2%), kde ani predvianočné oživenie produkcie nedokázalo plne vymazať štrukturálne problémy, s ktorými sektor zápasí (strata mzdovej konkurencieschopnosti, oslabený dopyt).

Absolútnym rastovým lídrom sa ale v októbri stala výroba chemikálií. Jej produkcia sa v októbri v porovnaní so septembrom zvýšila o viac ako polovicu a to aj po očistení o tradičný sezónny efekt. Medziročne si potom výroba chemikálií pripísala až 28,1% nárast. Vzhľadom na jej nižšiu váhu na produkcii priemyslu však celkové (medziročné) čísla priemyslu zvyšovala „len“ o 0,4 pb., porovnateľne ako strojári s výrazne pomalším tempom medziročného nárastu produkcie.

Vo všeobecne pozitívnych októbrových číslach priemyslu nájdeme stále aj trápiace sa sektory. Najvýraznejší pokles produkcie vykázal petrochemický priemysel. Jeho produkcia sa medziročne znížila až o 20,9%, a to najmä v dôsledku prudkého medzimesačného poklesu produkcie zapríčineného i technickými problémami u najväčšieho výrobcu v sektore (výpadok elektriny, ktorý odstavil výrobne zariadenia na niekoľko dní). Podobný medziročný prepad si ale pripísal aj textilný a odevný priemysel (-17,9%), či ostatná produkcia, oprava a inštalácia zariadení (o 17,4%), ktorú reprezentujú najmä výrobcovia nábytku. Ich (nábytkárov) produkcia klesá systematicky už niekoľko mesiacov v rade, i pod vplyvom ochladeného realitného trhu, ktorý brzdia vysoké úroky. Miernejšie poklesy si pripísali spracovatelia dreva a výrobcovia papiera (-5,3% medziročne), či farmácia (-1,4%).

Výhľad

Vojna na Ukrajine, stále prítomná inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Na druhej strane, priaznivý bázický efekt a čiastočná stabilizácia energetického šoku by predsa len mali udržať priemysel v pluse (v medziročnom porovnaní) aj počas dvoch ostávajúcich mesiacoch roka. V medziročnom porovnaní by mohla čísla priemyslu vylepšovať i energetika, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový 3. blok JE Mochovce.

Budúci rok by priemysel mohol konečne ťažiť aj z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank