Zamestnanosť vo väčšine sledovaných odvetví rástla. V štyroch ekonomických odvetviach však počet zamestnaných klesol a to vrátane priemyslu, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov v slovenskej ekonomike. Zamestnanosť tiež klesala vo vybraných trhových službách, kde počet zamestnancov klesol vo februári najviac. Počet zamestnaných medziročne vzrástol v 6 z 10 odvetví. Najrýchlejšie sa podnikatelia snažia dopĺňať stavy zamestnancov v sektore ubytovania, kde vo februári medziročne vzrástol o 8% a jeho rast pokračuje už zhruba 18 mesiacov.

Nominálne mzdy rástli v priemysle spolu o 10,3% medziročne (február 2023). Najrýchlejší prírastok bol v odvetviach kde sú mzdy najnižšie a to v ubytovaní (+22%) a reštauráciách (+16,2%). V priemyselnej výrobe, kde je zamestnaných relatívne väčší podiel zamestnancov ekonomiky a zároveň sú mzdy o čosi vyššie rasti nominálne februárové platy o 10,5%.

Vývoj reálnych miezd však bol slabší. Mzdový medziročný rast nominálnych miezd však nestačil na pokrytie februárovej inflácie vo väčšine odvetví a to s výnimkou spomínaného ubytovania (+5,7), reštaurácií (+0,7%) a stavebníctva (+0,1%). Celkovo klesli februárové reálne mzdy v priemysle medziročne o -4,4% a klesajú už 14 mesiacov v rade. Zlepšenie snáď príde v druhej polovici roka, kedy by mohli povoliť inflačné tlaky. Vzhľadom na situáciu sa môžu dostaviť aj silnejšie požiadavky zamestnancov na rast nominálnych miezd.

Tržby v priemysle

Reálne tržby v priemysle vo februári zmiernili svoj pokles. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesli reálne (po zohľadnení inflácie) o -1,5%, keď v januári ešte zaznamenali medziročný pokles o -4,7%. Výsledky korešpondujú so skôr publikovanými údajmi o priemyselnej produkcii, ktorej pokles sa tiež vo februári v porovnaní s januárovou dynamikou zmiernil.

Podľa štatistikov evidovala pokles tržieb väčšina zo 16 odvetví priemyslu. Najväčší medziročný prepad však bol u tržieb za dodávky elektriny a plynu a to až -20,5% a vo výrobe počítačových výrobkov. Z pohľadu objemu sú samozrejme dôležitejšie sieťové energetické odvetvia. Tento vývoj sa však dal očakávať vzhľadom na predpokladané energetické úspory ostatných odvetví ekonomiky kvôli šetreniu energiami. Odvtedy však ceny energonosičov výrazne klesli a výhľad do ďalších mesiacov by tak mohol byť mierne optimistickejší. Veľmi dobrou správou je, že tržby v priemysle podržal rast vo výrobe dopravných prostriedkov, a to až o 17,3% medziročne! Podobne výroba strojov, ktorá si polepšila medziročne o solídnych 7%.

Pokles vo februári 2023 zaznamenali aj reálne tržby vo vybraných trhových službách a to až o 10,7% medziročne, čo tiež môže súvisieť so snahou utlmiť aktivitu počas zimných mesiacov. Čiastočne však bude možné snáď tieto tržby dohnať v priebehu roka.

Stavebníctvo zaznamenalo solídne februárové reálne tržby, ktoré rástli medziročne o 12,2% a sektor tak nadviazal na dvojciferný januárový rast. Do značnej miery však ide o výsledok nižšej porovnávacej základne.

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB