Spotrebiteľské ceny klesli po prvý raz od decembra 2020. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom boli cenovky nižšie o -0,1% a je to tak prvý pokles za takmer dva a pol roka. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli ceny vyššie o 11,9%. Inflácia sa tak dostala pod hranicu 12% po prvý raz od apríla 2022.

Inflácia je na klesajúcej trajektórii a predpokladáme, že by v tom mala pokračovať aj v ďalších mesiacoch. V druhej polovici roka by sa mohla dostať na jednocifernú úroveň. Ako hlboko však pôjde bude závisieť najmä od volatilných cien pohonných hmôt a potravín. Svetové ceny potravín však klesajú, čo je dobré znamenie. Svetový index cien potravín klesá s menšími prestávkami prakticky už od marca 2022. Index bol v máji 2023 na najnižšej úrovni od júla 2021.

Medzimesačne klesli ceny dvoch z celkovo dvanástich odborov spotrebného koša. Ich dopad na výsledok však bol zásadný. Poklesli ceny pohonných látok o -2,6% (medzimesačne) a dopravných služieb o -3,1% (medzimesačne). V dôsledku opätovného zavedenia dotácii na školské obedy tiež klesli ceny v jedálňach a to o -15,1% (medzimesačne) a ceny v celom odbore reštaurácie a hotely potom klesli o -4,5% (medzimesačne).

Ďalšiemu výraznejšiemu poklesu inflácie bránili ešte v máji potraviny, ktoré medzimesačne vzrástli o 0,3%. Otvára sa však priestor pre ich priaznivejší vývoj v ďalších mesiacoch. Minimálne z dôvodu sezónnosti. K poklesu medziročnej hodnoty inflácie prispeli aj v máji medzimesačne stagnujúce ceny v odbore bývanie a energie. Klesli napríklad ceny tepla o -0,2% alebo pevných palív o -0,4% (obe medzimesačne).

Ďalší vývoj inflácie je priaznivý a mala by ďalej klesať. V regióne strednej Európy (V4) je inflácia na Slovensku tretia najnižšia. Suverénne najvyššia je najďalej v Maďarsku (21,5%), nasleduje Poľsko (13%), Slovensko (11,9%) a Česko (11,1%).

Spotrebiteľské ceny klesli po prvý raz za takmer dva a pol roka
Zdroj: ŠU SR, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB