Podľa agentúry Reuters žiada spoločnosť Cheneire Energy, vyrábajúca skvapalnený zemný plyn, 18 mesiacov na modernizáciu turbín, ktoré neprešli testami na mieru znečistenia prostredia. Celkovo 21 zo 44 zariadení spoločnosti totiž prekročilo nové bezpečnostné limity.

Problém chcú odstrániť čo najskôr

Turbíny skvapalňujúce zemný plyn podľa údajov z testovania národných emisných noriem pre nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie (NESHAP) prekročili limity merajúce prítomnosť formaldehydu. NESHAP obmedzuje okrem množstva vypúšťaného formaldehydu do ovzdušia aj benzén a podľa Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) je spoločnosť Cheniere jedným z dvoch exportérov plynu, na ktorých sa vzťahujú tieto pravidlá. Firma chce v čase vysokého dopytu problém odstrániť čo najskôr, keďže vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Podľa hovorcu spoločnosti Ebena Burnham-Snydera tieto opravy nebudú mať výrazný vplyv na financie a prevádzku. Odhad nákladov na modernizáciu turbín však neposkytol.

Riešenie je zrejmé, zaberie však nejaký čas

Cheniere ako opatrenie proti poškodzovaniu životného prostredia navrhla dvojfázový prístup: Prvá fáza by mala trvať 90 dní a zahŕňala by opätovné testovanie po výmene niektorých spaľovacích a meracích komponentov turbíny. Druhá etapa by si vyžadovala dlhší proces inžinierskej analýzy, po ktorej by sa mohli turbíny vymeniť za novšiu technológiu. Finálne vyriešenie problému sa predpokladá v apríli 2024.

Produkcia plynu by mala stúpnuť

Cheniere medzitým podnikne kroky na zníženie emisií. Predpokladá sa, že celková produkcia plynu bude vyššia ako v minulom roku, keďže rozšírenie v Sabine Pass mierne kompenzuje súčasné odstávky kvôli údržbe. Hlavná prevádzka v Corpus Christi v Texase prešla reguláciami a Cheniere ďalej plánuje rozširovať svoje závody v Texase aj v Louisiane. Za tretí štvrťrok dosiahli tržby výšku 8,85 miliardy USD, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku, a to vďaka omnoho vyšším objemom a cenám produktov. Spomedzi amerických spoločností začala Cheniere s vývozom zemného plynu ako prvá a momentálne figuruje v rebríčku Fortune 500.

Hodnota akcií sa drží vysoko

Za posledný rok hodnota akcií spoločnosti vzrástla o 59,73 percent. Po skončení piatkového obchodného dňa sa nachádzala tesne pod hranicou 163 USD za akciu a trhová kapitalizácia spoločnosti dosahovala viac ako 40 miliárd USD.

WonderinterestTrading_Lacenova_Vyrobca LNG Cheniere musi redukovat vyrobu LNG
Graf: Historický vývoj hodnoty spoločnosti Cheniere Energy. (Zdroj: Google Finance)

Spomalenie vývozu plynu do Európy

Spoločnosť už kedysi podala na americké úrady žiadosť o výnimku z pravidiel, ktoré obmedzovali emisie možných karcinogénov, no žiadosť bola zamietnutá. Cheniere teraz potrebuje čas na opravy svojich zariadení, čo výrazne spomalí vývoz plynu z USA do Európy. V prípade, že sa bude dopyt držať vysoko a problémy  dodávkami z Ruska budú aj naďalej pretrvávať, akcie Cheniere by napriek uvedenému problému nemuseli zaznamenať výraznejšiu korekciu. Práve naopak, z dlhodobého hľadiska a s vyhliadkou odstránenia problému s emisiami majú dostatočný potenciál na ďalší rast.

Komentár hlavnej analytičky spoločnosti Wonderinterest Trading Olívie Lacenovej