Poisťovňa Novis investovala menej peňazí, ako jej ukladali zmluvy s klientmi a jej všeobecné obchodné podmienky. Tvrdí to Národná banka Slovenska (NBS). Tá preto už vlani vydala predbežné opatrenie, ktorým poisťovni Novis prikázala, aby poistné investovala správne.


V apríli tohto roku vydala centrálna banka druhostupňové rozhodnutie voči poisťovni Novis, v ktorom potvrdila, že Novis investoval peniaze klientov v nižšom rozsahu, než ako sa s nimi dohodol v poistných zmluvách. Novis mal toto podľa rozhodnutia napraviť. Týkalo sa to nielen Slovenska, ale všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí. Na základe slovenskej licencie totiž Novis poskytuje svoje služby v ďalších desiatich krajinách.

Centrálna banka však v apríli nezverejnila celé rozhodnutie voči Novisu, keďže ešte nebolo celé vykonateľné. Až teraz NBS ukázala ďalšiu časť rozhodnutia. Vyplýva z neho, že Novis mal do konca augusta investovať 20 miliónov eur. Novis tvrdí, že tak urobil, aj keď sa s rozhodnutím nestotožňuje.

Klienti nebudú mať na účtoch viac peňazí

Napriek tomu, že poisťovňa investovala 20 miliónov, tvrdí, že to nebude mať vplyv na sumu, ktorú majú jej klienti na investičných účtoch. „Hodnota poistného účtu klientov sa nezmení, nakoľko táto vždy verne zobrazovala stav korešpondujúci príslušnej zmluve a výkonu interných fondov poisťovne,“ povedala hovorkyňa poisťovne Novis Anna Petrocová.

Povinnosť doplatiť 20 miliónov eur podľa nej „nemá žiadny dopad na klientov, a špecificky žiadny vplyv na výšku zhodnotenia, ktoré obdržia naši klienti, nakoľko toto zhodnotenie závisí od mesačnej výkonnosti interných fondov (v percentuálnom vyjadrení) a nie od objemu aktív v týchto interných fondoch, čo sme aj náležite NBS zdokumentovali.“

Objem aktív podľa A. Petrocovej v interných fondoch totiž musí zodpovedať výške technických rezerv. Dodáva, že túto požiadavku Novis plní. „Sú to práve technické rezervy, ktoré kvantifikujú krytie všetkých budúcich záväzkov voči klientom. Navýšením aktív v interných fondoch má teda Novis o 20 miliónov eur viac aktív, ako by zodpovedalo zákonom vyžadovaným technickým rezervám,“ hovorí A. Petrocová.

Novis tvrdí, že investoval skoršie, ako mal podľa zákona

Tvrdí, že aj keď má Novis v súčasnosti nadinvestovaných o 20 miliónov eur viac, neznamená to, že pôjde o dlhodobý stav. Toto rozhodnutie má podľa Novisu praktický dopad len na zmluvy, ktoré nie sú staršie ako päť rokov. Po piatich rokoch sú totiž sumy na poistných účtoch a výška zodpovedajúcich technických rezerv takmer identické. „Teda v zmysle rozhodnutia NBS nemusí Novis investovať viac, ale len skoršie, ako ukladá zákon,“ konštatuje A. Petrocová.

Súvisí to podľa nej s tým, že počas prvých piatich rokov sú technické rezervy nižšie ako suma na poistnom účte, keďže technické rezervy zohľadňujú hneď od začiatku celé obstarávacie náklady, zatiaľ čo na poistnom účte sú tieto obstarávacie náklady zohľadňované len postupne, v priebehu piatich rokov. „V rámci prvých piatich rokov je taktiež odkupná hodnota nižšia ako poistný účet a zároveň je podobná s výškou príslušných technických rezerv, takže aj v prípade skoršieho ukončenia zmluvy kryjú technické rezervy odkupné hodnoty,“ tvrdí A. Petrocová.