Aké je nezdaniteľné minimum 2024? Ide o takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá predstavuje sumu zárobku, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je jeho suma naviazaná. Zamestnanci majú vďaka tomu vyššiu výplatu a podnikatelia platia nižšiu daň.


Suma životného minima od júla minulého roka stúpla zo sumy 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Keďže sa nezdaniteľné minimum počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima, od januára stúpla na úroveň 5 646,48 eura ročne. Od dane je tak oslobodených 470,54 eura mesačne.

Ako funguje nezdaniteľná časť základu dane:

 • Zákon ľuďom umožňuje uplatniť si nezdaniteľné minimum mesačne alebo raz ročne.
 • Príjmy, pri ktorých sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uplatňuje:
  • Príjem zo závislej činnosti ako napríklad zamestnanie.
  • Príjem z podnikania ako napríklad zo živnosti.
  • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti ako napríklad z vytvorenia diela.
 • Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa kráti, ak niekto na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá:
  • starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia,
  • starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok z dôchodkového sporenia,
  • alebo dôchodok zo zahraničia, výsluhový dôchodok alebo podobnú penziu zo zahraničia.
  • Súčet vyplatených dôchodkov za celý rok sa odpočíta od sumy nezdaniteľnej časti a dôchodca si môže uplatniť rozdiel z tohto výpočtu.

Aké je nezdaniteľné minimum 2024 a kedy sa kráti:

 • Nezdaniteľnú minimum 2024 si zamestnanci uplatňujú vždy len u jedného zamestnávateľa. Ten ju potom uplatňuje pri výpočte mesačnej mzdy. Od januára tohto roka je táto suma na úrovni 470,54 mesačne.
 • Živnostník zistí výšku nezdaniteľnej časti pri podávaní daňového priznania, keďže zhrňuje celkovú výšku svojich príjmov raz ročne. Od januára tohto roka je nezdaniteľná suma na úrovni 5 646,48 eura ročne.
 • Vypočítajte si výšku čistej mzdy zamestnanca na jednoduchej kalkulačke

Nezdaniteľné minimum 2024 a 2023 vo výplate:

Časť mzdy20232024
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka410,24 €470,54 €
Daň z príjmu136,61 €125,16 €
Čistá mzda992,65 €1 004,10 €
Výpočet: Finsider
Nezdaniteľné minimum 2024
Aké je nezdaniteľné minimum 2024? (Ilustračné foto: Freepik/nezdaniteľné minimum 2024)
 • Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí v tomto roku dosiahnu určitý základ dane. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.
 • Pri uplatňovaní nezdaniteľného minima platí:
  • Ak je základ dane nižší alebo rovný 92,8-násobku sumy životného minima (24 952,06 eura), tak získajú plnú sumu nezdaniteľnej časti.
  • Ak je základ dane vyšší ako 92,8-násobku sumy životného minima (24 952,06 eura), tak sa suma nezdaniteľnej časti kráti vzorcom (od 44,2-násobku životného minima sa odpočíta ¼ základu dane).
 • Ak bude základ dane zamestnanca vyšší ako 24 952,06 eura a zároveň si mesačne uplatňuje plnú sumu nezdaniteľnej časti, v ročnom zúčtovaní mu vznikne daňový nedoplatok.

Nezdaniteľné minimum 2024 (tabuľka):

Hranica príjmu daňovníkaNezdaniteľná časť
rovnako alebo menej ako 24 952,06 €5 646,48 €/ročne a 470,54 €/mesačne
viac ako 24 952,06 €11 884,50 eura – ¼ základu dane*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľné minimum 2024 je 0 €.

Čo ovplyvňuje výšku nezdaniteľného minima:

 • Nezdaniteľná časť základu dane každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je jej suma naviazaná.
 • Základná suma životného minima od júla 2023 vzrástla z predchádzajúcich 234,42 eura na 268,88 eura mesačne.
 • Suma sa zvýšila o 14,7 percenta, čo je podľa Štatistického úradu SR hodnota medziročného rastu cien nízkopríjmových domácností.
 • Výška životného minima na novej úrovni bude platiť do 1. júla 2023 do 31. júna 2024. Nezdaniteľné minimum rastie vždy od januára.
 • Podľa životného minima sa potom počíta:
  • Hranica základu dane, od ktorej sa môže krátiť nezdaniteľné minimum (92,8-násobok sumy životného minima).
  • Ročná výška nezdaniteľného minima (21,0-násobok sumy životného minima).
  • Hranica, od ktorej sa odpočítava časť základu dane pri krátení (44,2-násobok životného minima).