Za obdobie poberania pandemického rodičovského príspevku nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. Upozorňuje na to Finančná správa SR s tým, že pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok by tomu mali daňovníci venovať zvýšenú pozornosť.


Ak sa teda napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa podmienku nároku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Poberanie rodičovského príspevku alebo takzvaného pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie podmienky nároku.