Ľudia, ktorí po návrate z dovolenky musia ísť do povinnej karantény, môžu svojho lekára požiadať o vystavenie péenky. Títo ľudia majú zároveň aj nárok na dávku pandemické nemocenské od Sociálnej poisťovne.


„Pri vystavení pandemickej PN si lekár od poistenca môže vyžiadať potvrdzujúce doklady – po návrate zo zahraničia na Slovensko napríklad doklad o pobyte v zahraničí, v prípade ochorenia na COVID-19 doklad o pozitívnom teste,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Poistenci následne môžu o nemocenské požiiadať prostredníctvom elektronického formulára cez web Sociálnej poisťovne.