Úroky na termínovaných vkladoch v bankách sú takmer nulové. Aj v prípade, že niekto vloží peniaze na dlhší čas, získa len veľmi nízke zhodnotenie.


Najväčšia banka, Slovenská sporiteľňa, núka na ročnom i trojročnom termínovanom vklade základný úrok vo výške 0,01 percenta. Ak by tu niekto nechal 10-tisíc eur počas jedného roku, banka mu na konci vyplatí úrok po zdanení vo výške 81 centov. Dve ďalšie veľké banky, VÚB a Tatra banka, núkajú na ročnom vklade 0,05 percenta. To znamená, že pri desaťtisícovom vklade sporiteľ zarobí za rok 4,05 eura. Veľmi podobné je to aj vo väčšine ostatných bánk.

Mierne vyššie úroky núkajú v súčasnosti len J&T Banka a Privatbanka. J&T Banka ponúka v súčasnosti na ročnom vklade úrok vo výške jedného percenta a na trojročnom 1,5 percenta. Sporitelia musia vložiť minimálne 10-tisíc eur. Privatbanka zhodnocuje ročné vklady úrokom 0,8 percenta a pri trojročnom dáva 1,2 percenta.

Aké základné zhodnotenie ponúkajú banky na termínovanom vklade

BankaVklad na 1 rok (% p.a.)Vklad na 3 roky (% p.a.)
Slovenská sporiteľňa0,010,01
VÚB banka0,050,1
Tatra banka0,050,1
ČSOB0,010,1
Poštová banka0,010,1
UniCredit Bank00
Prima banka0,010,2
mBank0,1nemá v ponuke
Fio banka0,150,2
J&T Banka11,5
Privatbanka0,81,2
Zdroj: banky

Vklad a investícia v jednom

Neznamená to, že sa nedá zarobiť aj viac. Banky núkajú aj vyššie úroky, ale len klientom, ktorí splnia podmienky. Vo väčšine prípadov chcú, aby sporiteľ spolu s vkladom aj investoval. Ide o takzvaný kombinovaný vklad, pri ktorom časť peňazí smeruje na termínovaný vklad a druhá časť do podielových fondov.

Banky chcú takto naučiť klientov, aby investovali. Na podielovom fonde môžu zarobiť výrazne viac ako na vklade. Lenže s investíciou sú spojené aj poplatky a hlavne riziko. Ak niekto vyberie peniaze z podielového fondu v nevhodnú dobu, môže dostať menej peňazí, ako tam vložil.

Slovenská sporiteľňa ponúka Kombi vklad, pri ktorom tretina peňazí ide na termínovaný vklad a dve tretiny do podielového fondu. Klientom za to núka úrok na ročnom termínovanom vklade vo výške 1,5 až 2,5 percenta. Vyšší úrok banka sľubuje pri rizikovejších podielových fondoch. No spolu s úrokom rastie aj vstupný poplatok. Pri úroku 1,5 percenta je poplatok 0,8 percenta z investície, pri dvojpercentnom úroku je poplatok na úrovni jedného percenta a pri úroku 2,5 percenta poplatok dosahuje 1,2 percenta.

Kto nechce investovať, môže v sporiteľni získať vyššie zhodnotenie aj vďaka vernostnému programu. Pri trojročnom termínovanom vklade banka núka klientom úrok 0,11 percenta za predpokladu, že tu majú zriadený aj účet a sporenie alebo investičné sporenie.

Výhody pre majiteľov účtu

VÚB banka má zase v ponuke Kombi produkt, ktorý sporiteľom sľubuje úrok na ročnom vklade vo výške 2,5 percenta. Na vklad smeruje jedna tretina peňazí a do fondu dve tretiny. Klienti zaplatia vstupný poplatok vo výške 1,33 percenta. Minimálna celková investícia je 1 500 eur, pričom si klient investičnú časť môže rozdeliť medzi viacero fondov.

ČSOB sľubuje pri kombinovanom produkte na ročnom termínovanom vklade dvojpercentný úrok. Na vklad smeruje 25 percent zo sumy, ktorú chceme zhodnotiť a do podielového fondu zvyšných 75 percent. Minimálne treba spolu vložiť 2 000 eur. Vybrať si možno akýkoľvek fond okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií.

J&T Banka Banka ponúka Investičný vklad, pri ktorom si klient môže zvoliť, že na vklad pôjde od 30 po 70 percent peňazí. Čím viac peňazí smeruje na vklad, tým menší úrok klient získa. Ak vklad dosahuje 70 percent z celkovej vloženej sumy, ročný úrok je 1,2 percenta, ak sa peniaze rozdelia na polovicu medzi vklad a fond, úrok dosahuje 1,4 percenta a ak je vklad 30 percent, úrok dosahuje 1,6 percenta.

Prima banka zase núka vyššie zhodnotenie ľuďom, ktorí v nej majú zriadený aj Osobný účet. Pri všetkých viazanostiach pridá sporiteľom k základnému úroku pol percenta navyše. To znamená, že pri ročnom vklade získajú 0,51 percenta a pri trojročnom 0,7 percenta.