Aj keď pandémia koronavírusu v marci minulého roku zrazila ceny akcií, čo sa ihneď prejavilo aj na výnosoch dôchodkových fondov v druhom pilieri, napokon sa akciám i dôchodkovým fondom podarilo straty vymazať. Minulý rok tak takmer všetky fondy druhého piliera skončili v pluse. V strate skončil len jeden dôchodkový fond.


„Napriek dobrému koncoročnému výsledku bol to rok pomerne volatilný – po prepuknutí pandémie v marci nastal prudký prepad na akciových ako aj dlhopisových trhoch,“ vraví predseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) a predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej DSS Miroslav Kotov.

„Aj v tomto prípade sa ukázalo, že v prípade dôchodkových úspor sa treba vyvarovať unáhleným rozhodnutiam – kto v panike pri prudkých poklesoch presunul úspory do garantovaných fondov, pripravil sa o možnosť participovať na rýchlom zotavení akciových trhov. Naopak, videli sme však aj sporiteľov, ktorý prudké prepady využili na presun úspor do akciových rizikových fondov,“ dodal Kotov.

V strate skončil dôchodkový fond, ktorý sa zameriava na európske akcie

Podľa údajov ADSS vlani priniesol sporiteľom stratu jediný dôchodkový fond – indexový fond Euro od NN. Hodnota dôchodkovej jednotky sa tu znížila o 3,97 percenta. Tento fond kopíruje európsky akciový index Eurostoxx 50. Kým svetové akcie po jarnom páde začali rásť a v závere roka sa dostali na rekordné úrovne, tie európske nedokázali vymazať straty zo začiatku roku. Na úroveň zo začiatku roku sa nedosal ani širší európsky index EuroStoxx 600.

Naopak najvyššie zhodnotenie vlani dosiahol akciový fond od DSS Poštovej banky. Hodnota dôchodkovej jednotky tu počas minulého roku vzrástla o 14,3 percenta. Správca tohto fondu dokázal využiť pokles cien akcií k ich dokúpeniu a následný rast akciového trhu potom potiahol nahor výsledky celého fondu. „Vzhľadom k tomu, že sme videli prichádzať ekonomickú recesiu ešte predtým, než pokles na trhoch vyvolal koronavírus, boli sme na prepad rizikových aktív pripravení,“ vysvetľuje člen predstavenstva a vedúci úseku riadenia investícií DSS Poštovej banky Matej Varga.

Aktívna správa v čase krízy

Správca ešte pred príchodom krízy preskupil portfólio do bezpečných aktív ako sú štátne dlhopisy s najvyšším ratingom a do aktív, ktoré počas krízy rastú, ako sú drahé kovy. Naopak výrazne znížil pomer rizikových aktív na majetku fondov, ako sú akcie a dlhopisy s rizikovou prirážkou. „Pokles akciových trhov spôsobil útek investorov do bezpečných aktív, ktoré, naopak, počas koronakrízy rástli. Neskôr, keď sa trhy odrazili z dna vďaka bezprecedentnej podpore a záplave likvidity od centrálnych bánk, sme sa do akciových investícii vrátili,“ hovorí Varga.

Ešte na konci januára minulého roku najviac peňazí z akciového fondu od DSS Poštovej banky bolo uložených v štátnych dlhopisoch. Celkovo tvorili až 53,14 percenta majetku. V akciových podielových fondoch bolo 16,64 percenta majetku a v akciách 0,5 percenta. Vo februári, keď akcie dosiahli vrchol a koncom mesiaca začal pád, sa podiel akciových fondov znížil na 5,53 percenta a v marci klesol pod päť percent. V nasledujúcich mesiacoch bol podiel akciových fondov taký nízky, že ich správca samostatne ani nevykazoval. Návrat k akciám prišiel až v priebehu júla. Vtedy zrazu dôchodkový fond presunul veľkú časť peňazí do akciových fondov, ktorých podiel na majetku vyskočil na 49,13 percenta. Fond sa naopak zbavil štátnych dlhopisov.

Dlhopisovým fondom pomohla podpora ekonomiky

V nasledujúcich mesiacoch fond dokúpil aj samotné akcie. Na konci novembra ich podiel na majetku fondu dosahoval 43,27 percenta. V akciových podielových fondoch mal 39,41 percenta majetku. Aj keď správca fondu nenakúpil akcie a akciové fondy za najnižšie možné ceny, využil rastúce ceny, čo sporiteľom zabezpečilo najvyšší výnos na trhu.

Podľa Vargu tento ich prístup ukázal význam aktívnej správy fondov. „Pasívne investície sú v súčasnosti propagované aj vládou, no práve kríza ukázala na potrebu aktívneho manažmentu fondov,“ dodal. Ide však o jediný akciový fond, ktorý dokázal aktívnou správou priniesť klientom zhodnotenie nad 14 percent. Výkonnosť ostatných akciových fondov vlani dosahovala 2,16 až 4,16 percenta. Najvýnosnejší indexový fond pritom zabezpečil sporiteľom zhodnotenie o 4,42 percenta.

V pluse skončili všetky dlhopisové garantované fondy. Ich výnos sa pohyboval od 0,93 po 4,82 percenta. Najlepší dlhopisový fond tak svojím výnosom prekonal všetky indexové fondy i väčšinu akciových.

„Garantované fondy benefitovali v roku 2020 z reakcie centrálnych bánk na pandémiu, keď uvoľňovali svoju politiku. Pokles trhových úrokových sadzieb vyhnal ceny dlhopisov nahor, no jedným dychom je potrebné dodať, že dobré výnosy v roku 2020 sú na úkor výnosov v nasledujúcich rokoch. Centrálne banky deklarujú, že v snahe pomôcť postpandemickému zotavovaniu ekonomík, budú úrokové sadzby držať na extrémne nízkych úrovniach dlhodobo,“ vraví Kotov.