Riadne splácať svoj úver môže mať v budúcom roku problém 12 percent z domácností, ktoré si vybavili odklad splátok. Vyplýva to z augustového prieskumu Národnej banky Slovenska. Pri predchádzajúcom prieskume problém avizovalo 9 percent dlžníkov, ktorí využili odklad.


„Podiel týchto domácností na všetkých zadlžených domácnostiach mierne poklesol na 1,1 %,“ uviedla NBS. Domácnosti, ktoré nevyužili odklad alebo inú úľavu, väčšinou očakávajú, že budú v budúcom roku riadne splácať svoj úver. „Väčšina buď očakáva zlepšenie svojej finančnej situácie, alebo ani nezaznamenala zhoršenie,“ tvrdí NBS.